Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2017 08.11.2017

 

Budžeta bāzes aprēķināšana

Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”

1.pielikums 2017., 2018. un 2019.gada valsts budžeta bāzes izdevumi

2.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2017.gadam (kopsavilkums)

3.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2017.gadam

4.pielikums Valsts speciālā budžeta bāzes aprēķins 2017.gadam

5.pielikums Valsts budžeta bāzē 2017., 2018. un 2019.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu pieprasījumi 

Ministru kabineta lēmums

 

Izdevumu pārskatīšana

Nosaukums Datne

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” izstrādes procesā”

Informatīvā ziņojuma pielikumi:

Pielikuma nosaukums

Datne
1.pielikums “Latvijas Bankas prezentācijas”

2.pielikums “Mērinstrumentu paneļi”

3.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem, euro”
4.pielikums “Valsts budžeta elastības instrumentu analīze”

5.pielikums “Atsevišķu izdevumu veidu horizontālā analīze”

6.pielikums “Kopsavilkums par degvielas izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”
7.pielikums “Kopsavilkums par apkures izdevumu horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām, euro”

8.pielikums “Valsts pārvaldes iestādes administratīvo un tēla veidošanas pasākumu nodrošināšanas izdevumu vadlīnijas”

9.pielikums “Valsts budžeta attīstības daļas analīze”
10.pielikums “Galvenie secinājumi par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu daļu un ambulatoro veselības aprūpi”

11.pielikums “Ministriju izteikto efektivizācijas priekšlikumu analīze”

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija

 

Prioritārie pasākumi

  • Infografikas
  • ​Informatīvie ziņojumi, tā pielikumi un Ministru kabineta lēmumi

MK 18.08.2016.

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017. – 2019.gadam”

 Ministru kabineta lēmums

 

MK 16.08.2016.

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam”  
 1.pielikums Finanšu ministres vadītās koalīcijas partiju pārstāvju darba grupas budžeta sagatavošanai ministrijām atbalstītais papildu finansējums
 2.pielikums Finanšu ministres vadītās koalīcijas partiju pārstāvju darba grupas budžeta sagatavošanai atbalstītie neatkarīgo institūciju iesniegtie finansējuma pieprasījumi
 Ministru kabineta lēmums

 

MK 09.08.2016.

 Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam

1.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
2.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
3.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
4.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
5.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
6.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
7.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"
8.pielikums informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam”
 

 

Valsts budžeta likums

Likuma teksts "Par valsts budžetu 2017.gadam"
1.pielikums „Valsts konsolidētais budžets 2017.gadam”
2.pielikums „Valsts budžeta ieņēmumi”
3.pielikums „Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”
4.pielikums „Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”
5.pielikums „Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”
6.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
7.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
8.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”
9.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
10.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 
11.pielikums „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms”
12.pielikums „Valsts izsniedzamie galvojumi 2017.gadam”
13.pielikums “2017.gadā dzēšamo parādsaistību saraksts likvidētajiem subjektiem” 
14. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"
Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP izlietojums

2. Fiskālais apskats
2.1. Valsts konsolidētais kopbudžets un vispārējās valdības budžeta bilance
2.2. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

2.3. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3. Ieņēmumu analīze
3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 
5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā
sadalījumā, euro
5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro
5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, euro
5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro
5.3.3. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro
5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās,euro
5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro
01. Valsts prezidenta kanceleja
02. Saeima
03. Ministru kabinets
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05. Tiesībsarga birojs
08. Sabiedrības integrācijas fonds
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Kultūras ministrija
24. Valsts kontrole
25. Pārresoru koordinācijas centrs
28. Augstākā tiesa
29. Veselības ministrija
30. Satversmes tiesa
32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
37. Centrālā zemes komisija
47. Radio un televīzija
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
64. Dotācijas pašvaldībām
74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2017. gadā
Likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" plānotie izdevumi investīcijām
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2018., 2019. gadam un turpmākajiem gadiem
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Valsts parāda saistības 2016. gadā
6.2. Plānotie aizņemšanās pasākumi 2017.-2019.gadā
6.3. Centrālās valdības parāda procentu izdevumi 2017.-2019.gadā
6.4. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.5. Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
6.6. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2017.-2021.gadam
7. Grozījumi tiesību aktos
 

 

Valsts budžeta izdevumu izmaiņas

 Valsts budžeta izdevumu izmaiņas 2017.gadā (janvāris-decembris)

 

Analīze un izpilde

  • Valsts budžeta izpildes apskats
Nosaukums Dokuments
Valsts budžeta izpilde 2017.gadā
Valsts budžeta izpilde 2017.gada III ceturksnī
Valsts budžeta izpilde 2017.gada II ceturksnī
Valsts budžeta izpilde 2017.gada I ceturksnī

 

Sabiedrības informēšana


Citas ministrijas infografikas pieejamas šeit.

 

Kur paliek mana nauda?

Es – nodokļu maksātājs. Kur paliek mana nodokļos nomaksātā nauda? Kas to izmanto? Ja padomā – es pats! Faktiski es par nodokļos nomaksāto naudu pērku no valsts pakalpojumus – sociālo apdrošināšanu (pabalsti, pensijas), veselības aprūpi, izglītību, policiju, ceļu remontus utt. Faktiski tas, ka esmu samaksājis nodokļus, nozīmē to, ka maniem vecākiem ir no kā maksāt pensiju, manam bērnam ir skola un tajā strādā skolotājs, uz stūra ir policists, kas rūpējas, lai es būtu drošībā, es varu ārstēties pie ģimenes ārsta un slimnīcā, man ir ceļš, pa kuru varu braukt. Tādēļ valsts pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik naudas ir valsts rīcībā, cik naudas nodokļos esmu nomaksājis es, tu, mēs visi Latvijas iedzīvotāji.

Klipi un filmiņas par nodokļiem un to, kur paliek mana nauda

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija