Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Fiskālā politika 10.02.2020

Fiskālā politika ir principu un lēmumu kopums, kas nosaka valsts funkcijas ienākumu un izdevumu pārdalē. Fiskālās politikas īstenošanā tiek ievērots taupības, uzkrājumu veidošanas, pretcikliskas fiskālās politikas, stabilitātes, ilgtspējīgas fiskālās politikas, paaudžu savstarpējas atbildības, atklātuma un solidaritātes princips atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam.

2014. gada 1. janvārī Latvija kļuva par 18. eirozonas valsti un 2014. gada aprīlī pirmo reizi iesniedza Latvijas Stabilitātes programmu līdzšinējās Konverģences programmas vietā. Ar Stabilitātes programmu varat iepazīties šeit.

 

Vidēja termiņa budžeta ietvara likums

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 16.2 panta pirmajā daļā noteikto finanšu ministrs nodrošina, ka katru gadu tiek izstrādāts vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (turpmāk – VTBIL) projekts nākamajiem trim saimnieciskajiem gadiem, un iesniedz to Ministru kabinetam saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafiku.

Atbilstoši LBFV noteiktajam vidēja termiņa valsts budžeta plānošana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi vidējam termiņam un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm. Vidēja termiņa budžeta plānošana paredz noteikt valsts budžeta likumu vienam gadam un maksimāli pieļaujamo izdevumu kopapjomu turpmākajiem diviem gadiem.

VTBIL tiek sasaistīts ar attīstības plānošanas dokumentiem, tādējādi nodrošinot pieejamo resursu sasaisti ar valdības politikas prioritātēm vidējā termiņā.

2013. gada 6. martā spēkā stājās Fiskālās disciplīnas likums (turpmāk – FDL), kurā ir definēti būtiskākie fiskālās politikas principi un fiskālie nosacījumi atbildīgas un pārdomātas fiskālās politikas realizēšanai un kura pamatā ir nosacījums par ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžetu un kā galvenais instruments fiskālās disciplīnas ievērošanā ir paredzēts VTBIL, ko sagatavo turpmāko trīs gadu periodam. Tādējādi VTBIL un gadskārtējais valsts budžeta likums tiek izstrādāts atbilstoši FDL nosacījumiem, t.sk. pārejas periodā paredzētos izņēmuma gadījumus.

Izstrādājot VTBIL katram likuma perioda gadam iekļaujami dati un informācija atbilstoši FDL 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī LBFV 16.2 panta otrajā daļā noteiktā informācija.

Finanšu ministrijas 2018. gada 18.jūnija iekšējie noteikumi Nr. 12-5/18 “Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un Stabilitātes programmas sagatavošana”; 1. pielikums ; 2. pielikums.
 

Ietvara likuma regulējums par kapitālsabiedrībām
 

 Seminārs "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 20121., 2022. gadam" regulējumu attiecībā uz pašvaldību sabiedrībām

 Vadlīnijas par likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 20121., 2022. gadam" 19.pantā informatīvā ziņojuma sagatavošanu

 Pašvaldības un tās institūciju, kas klasificētas vispārējās valdības sektorā, ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci prognožu izstrādes vadlīnijas

 Atbildes uz jautājumiem

 

 Makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējums

2019.gada otrajā pusgadā tika noslēgta iepirkuma procedūra, kurā tika veikta analīze (ex-post izvērtējums) par Finanšu ministrijas fiskālajai plānošanai izmantoto un sagatavoto makroekonomisko un budžeta prognožu atbilstību faktiskajai izpildei laika periodā no 2015. – 2018. gadam. Pētījums tika veikts balstoties uz Eiropas Savienības Padomes 2011. gada 8. novembra direktīvu 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām 4. panta sesto punktu.

 

2019.gada 11.oktobra Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” un tā pavadošie dokumenti

Likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”
Likuma paskaidrojumi
Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:
Fiskālo risku deklarācija
Fiskālās disciplīnas ziņojums

 

Par likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”

Sakarā ar 2018.gada 6.oktobrī notikušajām Saeimas vēlēšanām jaunā valdība tika apstiprināta 2019.gada 23.janvārī. Tā kā līdz 2018.gada beigām netika izveidota valdība un nebija izstrādāts 2019.gada valsts budžeta likums, saskaņā ar pastāvošajām tiesību normām, Finanšu ministrs apstiprināja valsts darbībai 2019.gadā nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumu un aizņēmumu limitus. Ņemot vērā, ka atbilstoši 2019.gada budžeta sagatavošanas laika grafikam likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam” tika plānots iesniegt Saeimā 2019.gada aprīlī, bet 2019.gada vasarā jau uzsākt darbu pie jaunā budžeta un ietvara izstrādes, valdība attiecīgi pieņēma lēmumu kopā ar 2019.gada valsts budžeta likumprojektu negatavot likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”.

2019.gadā spēkā esošs bija likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”. 

 

2017. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

Fiskālās disciplīnas ziņojums

 

2016. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” (turpmāk – Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

Fiskālās disciplīnas ziņojums

 

2015. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2016. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” (turpmāk - Likums)  un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija)

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

Fiskālās disciplīnas ziņojums

 

2014. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” (turpmāk - Likums)  un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piekto daļu likumprojektam tiek pievienota:

Fiskālo risku deklarācija

Fiskālās disciplīnas ziņojums

 

2013. gadā izstrādātais un Saeimā apstiprinātais likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un tā pavadošie dokumenti

2014. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” (turpmāk - Likums) un tā pielikumi

Likuma paskaidrojumi

Likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija