Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Pieņemtie lēmumi 18.12.2018

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmito daļu

organizēts iepirkums

Latvijas Radio raidījuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

(Identifikācijas Nr. FM2018/92 (TP KOM))                                         

18.12.2018

1. Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

VSIA “Latvijas Radio”

19 830,00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

VSIA “Latvijas Radio”

Iesniegtais piedāvājums atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmito daļu

organizēts iepirkums

Radio SWH+ raidījuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

(Identifikācijas Nr. FM2018/93 (TP KOM))

18.12.2018

​1. Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

AS “Radio SWH”

8 495,20

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojumus piedāvājuma izvēlei:

AS "Radio SWH"

Iesniegtais piedāvājums atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmās daļas 1) punktu organizēts iepirkums

Video pārraide Rīgas sabiedriskajā transportā

(Identifikācijas Nr. FM2018/90 (TP KOM))

 13.12.2018

1. Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

 

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “TeleBaltics”

6 000,00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
SIA “TeleBaltics”
Iesniegtais piedāvājums atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmās daļas 1) punktu

organizēts iepirkums

“Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai

(Identifikācijas Nr. FM2018/85 (CA)    

06.12.2018

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”LETA”

1.daļa

11952.00

2.

SIA”LETA”

2.daļa

13920.00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

4.1. 1. daļā: SIA ”LETA”;

             4.2. 2.daļā: SIA”LETA”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

S. Ozola, 67095584

 

Atklāts konkurss

„Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa uzturēšana”

Identifikācijas Nr.: FM2018/67 (CI)

Publicēts: 03.12.2018

 Ziņojums

Kontaktpersona: Sandra Ozola, Tālr. +371 67095584; fax. +371 67083810; e-pasts: Sandra.Ozola@fm.gov.lv

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma

9.panta iepirkums

“INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE UN PIEGĀDE”

(Identifikācijas Nr. FM2018/65 (CA; TP KOM))

17.09.2018

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “Watermelon”

1.daļa

5696.00

2.

SIA ”AVP reklāma”

1.daļa

      5479.10

3.

SIA “PRO-BALTIC”

1.daļa

      7236.30

4.

SIA “Watermelon”

2.daļa

      4007.50

5.

SIA ”AVP reklāma”

2.daļa

      4551.80

6.

SIA “PRO-BALTIC”

2.daļa

      4459.70

7.

SIA “Watermelon”

3.daļa

      1418.00

8.

SIA ”AVP reklāma”

3.daļa

      1542.50

9.

SIA “PRO-BALTIC”

3.daļa

      1719.00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

 1. SIA ”AVP reklāma” tehniskais piedāvājums neatbilst 1.daļā nolikuma 2.pielikuma (Tehniskā specifikācija) apakšpunkta 1.8; 2.daļā apakšpunkta 1.3. un 3.daļā apakšpunkta 1.1. 3) punkta prasībām;
 2. SIA “PRO-BALTIC” tehniskais piedāvājums 1.daļā neatbilst nolikuma 2.pielikuma (Tehniskā specifikācija) 1.2.apakšpunkta prasībām.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Watermelon” iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgs piedāvājums ar zemāko cenu 1., 2. un 3.daļā.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma

9.panta divdesmit pirmās daļas 3) punkta iepirkums

“INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE UN PIEGĀDE”

(Identifikācijas Nr. FM2018/64 (TP KOM))

10.09.2018

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “ST Balters”

3100

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “ST Balters” iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgs piedāvājums ar iegūto punktu skaitu 100.
 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

„Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde”

(Identifikācijas Nr. FM2018/62 (CA; TP KOM))

       30.08.20186

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “AVP reklāma”

2.daļa

4645.75

2.

SIA “AVP reklāma”

4.daļa

1462.50

 

 1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “AVP reklāma” piedāvājums neatbilst nolikuma 5.2.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.
 2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
 3. Iepirkumu:
    2. un 4. daļā izbeidz bez rezultāta, jo iesniegtais SIA “AVP reklāma” piedāvājums neatbilst nolikuma 5.2.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, un tas bija vienīgais iesniegtais piedāvājums iepriekš minētajās daļās;

     4.2. 1. un 3.daļā izbeidz  bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. Vienlaikus pasūtītājs lems par jauna iepirkuma izsludināšanu uz precizēta nolikuma pamata kā arī 3. daļā turpināt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 3) punktu.

 

Atklātais konkurss

“Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums”

ID Nr. FM2018/30 (TP IZV)

 Ziņojums

 

Atklātais konkurss 

“Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā” 

ID Nr. FM2018/34 (TP IZV)

 Ziņojums

 

Atklāts konkurss

2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums”

ID Nr FM2018/31 (TP IZV)

13.08.2018.

 Ziņojums

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums

“Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte”

(Identifikācijas Nr. ID Nr. FM2018/57 (TP KOM))

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “PR Kvadrāts”

41 888,00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “PR Kvadrāts”. SIA “PR Kvadrāts” piedāvājums saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī attiecībā uz  SIA “PR Kvadrāts” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļas izslēgšanas nosacījumiem.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

“Optisko šķiedru noma”

(Identifikācijas Nr. FM2018/59 (CA))

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas  centrs”

360.00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas  centrs” iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgs piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Atklāts konkurss

“Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums”

ID Nr. FM2018/29 (TP IZV)

20.07.2018.

 Ziņojums

 

 

Atklāts konkurss

3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums”

ID Nr. FM2018/35 (TP IZV)

19.07.2018.

 Ziņojums

 

Atklāts konkurss

“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

ID Nr. FM2018/41 (TP IZV)

18.06.2018.

 Ziņojums

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā”

(Identifikācijas Nr. FM2018/43(CA))

07.06.2018.

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Kārkls”

1634.68

2.

SIA “BŪVBALSTS”

1865.63

3.

SIA “VLV BŪVE”

1827.84

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Kārkls” iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Atklāts konkurss 

“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

ID Nr. FM2018/23 (TP IZV)

Publicēts 17.05.2018.

 Ziņojums

 

Atklāts konkurss

„3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums”

Identifikācijas Nr.: FM2017/60 (TP IZV)

Publicēts: 15.02.2018.

Kontaktpersona: Nataļja Lipina, Tālr. +371 67083865; fax. +371 67083810; e-pasts: Natalja.Lipina@fm.gov.lv

 Ziņojums

 

Atklāts konkurss

Sociāli informatīvās un izglītojošās komunikācijas kampaņas izstrāde un realizācija”

Identifikācijas Nr.: FM2017/68

Publicēts: 06.02.2018

Kontaktpersona: Sandra Ozola, Tālr. +371 67095584; fax. +371 67083810; e-pasts: Sandra.Ozola@fm.gov.lv

 Ziņojums

 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

“De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde un ieviešana, uzturēšana un izmaiņu veikšana”

(ID Nr. FM2017/54 (DE MINIMIS IS))

08.01.2018.

 Ziņojums

 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

Noslēguma izvērtējums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

Identifikācijas Nr. FM2017/53 (TP IZV) 

08.01.2018.

Kontaktpersona: Sintija Bērziņa, Tālr. +371 67083987, e-pasts: sintija.berzina@fm.gov.lv

 Ziņojums

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmo daļu

organizēts iepirkums

“Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai

(Identifikācijas Nr. FM2017/76)

19.12.2017

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”LETA”

1.daļa

11952.00

2.

SIA”LETA”

2.daļa

26904.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

4.1. 1. daļā: SIA ”LETA”;

            4.2. 2.daļā: SIA”LETA”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un katrā no    attiecīgām iepirkuma daļām ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmās daļas daļu 1) punktu

organizēts iepirkums

Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītajiem jautājumiem izvietošana ziņu portālos

(Identifikācijas Nr. FM2017/71)

05.12.2017

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

AS ”DELFI”

1.daļa

5000.00

2.

SIA ”TV NET”

2.daļa

4995.25

3.

SIA “IZDEVNIECĪBA “RĪGAS VIĻŅI””

3.daļa

5000.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

4.1. 1. daļa: AS”DELFI”;

4.2. 2.daļā: SIA ”TV NET”;

4.3. 3.daļā: SIA “IZDEVNIECĪBA “RĪGAS VIĻŅI”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmās daļas daļu 1) punktu

organizēts iepirkums

“Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītajiem jautājumiem izvietošana drukātajos (populārākajos laikrakstos un žurnālos) medijos”

(Identifikācijas Nr. FM2017/67)

24.11.2017

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Izdevniecība Dienas Mediji”

1.daļa

1393.80

2.

AS ”LATVIJAS MEDIJI”

2.daļa

479.81

3.

SIA ”IZDEVNIECĪBAS NAMS ”PRINT MEDIA”

3.daļa

980.00

4.

SIA “Cits Medijs”

4.daļa

500.00

5.

SIA “IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI””

5.daļa

500.00

6.

SIA “MEDIJU NAMS”

6.daļa

399.59

7.

SIA “Dienas Bizness”

7.daļa

637.35

8.

SIA ”ŽURNĀLS SANTA”

8.daļa

2184.00

9.

SIA ”ŽURNĀLS SANTA”

9.daļa

982.80

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

4.1. 1. daļa: SIA ”Izdevniecība Dienas Mediji”;

            4.2. 2.daļā: AS ”LATVIJAS MEDIJI”;

            4.3. 3.daļā: SIA ”IZDEVNIECĪBAS NAMS ”PRINT MEDIA”;

            4.4. 4.daļā: SIA “Cits Medijs”;

            4.5. 5.daļā: SIA “IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI”;

            4.6. 6.daļā: SIA “MEDIJU NAMS”;

            4.7. 7.daļā: SIA “Dienas Bizness”;

            4.8. 8.daļā: SIA ”ŽURNĀLS SANTA”;

            4.9. 9.daļā: SIA ”ŽURNĀLS SANTA”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

“Finanšu ministrijas, tās padotības iestāžu un Fiskālās disciplīnas padomes nodarbināto personu veselības apdrošināšana”

(Identifikācijas Nr. FM2017/48 (CI)

22.11.2017.

Atklāta konkursa kontaktpersona: Sandra Ozola; tālr.:67095584; e pasts: sandra.ozola@fm.gov.lv.

 Ziņojums

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL)

 9.panta divdesmit pirmās daļas daļu 1) punktu

organizētā iepirkuma

„Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu un vides statiskajos un dinamiskajos reklāmas stendos”

(Identifikācijas Nr. FM2017/62)

7.11.2017

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA „JCDecaux Latvija”

41 900

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „JCDecaux Latvija” iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgs piedāvājums ar zemāko cenu

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums

“Noslēguma izvērtējums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana””

(iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2017/49 (TP IZV))

Publicēts: 24.10.2017.

 Ziņojums


LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums

„Kohēzijas politikas Eiropas Sociālā fonda 60. gadadienai veltīto komunikācijas pasākumu (kampaņas) organizēšana”

 (iepirkuma identifikācijas Nr. FM2017/56 (TP KOM))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

 

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

AS “TV Latvija”

39 500

2.

SIA “Prospero”

32 400

3.

SIA “Communications & Strategies”

34 000

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu. Punktu aprēķināšanas formulu un pretendentu rezultātus skatīt šeit.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pamatojoties uz nolikuma 10.7.punktu iepirkuma komisija 2017.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS “TV Latvija”.  AS “TV Latvija” piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.1.3.apakšpunktā noteikto saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtību atzīts par saimnieciski visizdevīgāko (ieguva visaugstāko punktu skaitu – 94,61 punktus) un atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī attiecībā uz AS “TV Latvija” nav iestājies neviens no PIL 9.panta astotajā daļā minētājiem izslēgšanas nosacījumiem.   

 

ATKLĀTA KONKURSA

“Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana””

(identifikācijas Nr. FM2017/46 (TP IZV))

Publicēts: 06.10.2017.

Kontaktpersona: Nataļja Lipina, Tālr. +371 67083865. e-pasts: natalja.lipina@fm.gov.lv 

 Ziņojums

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā”

(Identifikācijas Nr. FM2017/52)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Kārkls”

1109.01

2.

SIA “MARELS BŪVE”

2233.17

3.

PS “BŪVSABIEDRĪBA OTA UN PARTNERI”

2424.08

4.

SIA ”ERGO JUMTI”

3707.48

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Kārkls” iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Atklāts konkurss

  “Noslēguma izvērtējums „Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana””

Identifikācijas Nr.: FM 2017/31 ( TP IZV)

Publicēts: 07.09.2017.

Kontaktpersona: Inese Lukste, Tālr. 67083851; e-pasts: inese.lukste@fm.gov.lv

Ziņojums

Atklāts konkurss

 “Stratēģiskās komunikācijas pakalpojumi”

Identifikācijas Nr.: FM2017/15

Publicēts: 10.04.2017

Kontaktpersona: Sandra Ozola, Tālr. +371 67095584; fax. +371 67083810; e- pasts: Sandra.Ozola@fm.gov.lv

 Ziņojums

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes organizēšana ārpus Rīgas 2017.gadā”

identifikācijas Nr. FM2017/16 (TP VI)

06.04.2017

Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

Estravel Latvia-AS Estravel filiāle Latvijā

18 123.60

2.

SIA “3K Management“

22 980.00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu noraidīt Estravel Latvia-AS Estravel filiāle Latvijā piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumā pamatojoties uz Vispārīgās informācijas  10.2.2..apakšpunktu, jo pretendents nav iesniedzis Vispārīgās informācijas 9.1.2.1.apakšpunktā minētos dokumentus.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “3K Management“, kas atbilst visām iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

 

Atklāts konkurss

"Mobilo sakaru pakalpojumi Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm"

Identifikācijas Nr. FM2017/14 (CI)

Publicēts: 04.04.2017.

 

Kontaktpersona: Sandra Ozola, Tālr. +371 67095584; fax. +371 67083810; e- pasts: Sandra.Ozola@fm.gov.lv

 Ziņojums

 

 LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes (Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās”,

 Identifikācijas Nr. FM2017/17 (CH TPP PB)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “Deloitte Latvia”

6 900,00

2.

ZAB “Kronbergs Čukste Derling”

5 730,00

3.

SIA “LP Office”

9 996,00

4.

ZAB “PricewaterhouseCoopers Legal”

6 800,00

5.

ZAB “Tark Grunte Sutkiene”

11 000,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: ZAB “Kronbergs Čukste Derling” iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu visām iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

“Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide”

identifikācijas Nr. FM 2017/9 (CH TPP PB)

2.daļa “Apmācību “Komandas vadība” nodrošināšana”

27.03.2017

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

SIA “Biznesa augstskola   Turība“

687.90

2.

SIA “Ķemers Business and Law Company”

1 287.00

3.

Valsts administrācijas skola

949.80

4.

SIA “Triviums apmācība”

1 647.00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
 
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
 

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Biznesa augstskola Turība“, kas atbilst visām iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.3.4.apakšpunktā noteikto piedāvājuma vērtēšanas kārtību ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ieguva vislielāko punktu skaitu – 93,33 punktus).

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

“Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide”

identifikācijas Nr. FM 2017/9 (CH TPP PB)

3.daļā “Apmācību „Argumentācijas māksla” nodrošināšana”

23.03.2017

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

SIA “Biznesa augstskola   Turība“

639,00

2.

Valsts administrācijas skola

1598,40

3.

SIA “Triviums apmācība”

2 147,00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu noraidīt Valsts administrācijas skolas piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumā, jo Valsts administrācijas skola grozīja sākotnēji iesniegto finanšu piedāvājumu, iesniedzot jaunu finanšu piedāvājumu.

Iepirkuma uzraudzības birojs skaidro, ka kļūdu labošana un izmaksu precizēšana ir pieļaujama, ja vien šie grozījumi neizraisa faktisku jauna piedāvājuma izteikšanu.[1] Iepirkuma komisija norāda, ka, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas nosaka, ka Pasūtītājam ir jānodrošina piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, iesniegto piedāvājumu grozīšana pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nav pieļaujama.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Biznesa augstskola Turība“, kas atbilst visām iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

[1] Iepirkuma uzraudzības biroja 2014.gada 15.septembra lēmums Nr.4-1.2/14-273

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2017/10)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “Insalvo”

6936.00

2.

SIA “Media Control”

8760.00

3.

SIA “Droša darba garants”

10080.00

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Pretendenta SIA “Droša darba garants” piedāvājums  ir atbilstošs visām iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais (kopējais punktu skaits 84.40). 

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

“Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide”

identifikācijas Nr. FM 2017/9 (CH TPP PB)

1.daļā “Apmācību „Mūsdienīgs un efektīvs iekšējā audita pakalpojums valsts pārvaldē” nodrošināšana”

17.03.2017

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

Valsts administrācijas skola

10 402.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Valsts administrācijas skola, kas atbilst visām iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.daļā “Apmācību „ Efektīva komunikācija un profesionālā ētika” nodrošināšana”

16.03.2017

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

SIA “Biznesa augstskola   Turība“

1 017.00

2.

Valsts administrācijas skola

949.80

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

Iepirkuma komisija, izvērtējot Valsts administrācijas skolas piedāvājumu un 2017.gada 15.marta vēstuli Nr.01-06/65, pieņēma lēmumu Valsts administrācijas skolas piedāvājumu noraidīt no turpmākās dalības iepirkumā. Komisija skaidro, ka saskaņā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.gada 7.oktobra lēmumā lietā SKA-965/2014 ietvertajām atziņām, ar aritmētisko kļūdu ir saprotama kļūda, kas radusies aritmētisku darbību rezultātā, piemēram, norādīto vienības cenu nepareiza saskaitīšana un, lai pieļauto kļūdu atzītu par aritmētisku kļūdu, nepietiek ar to vien, ka kļūda ir labojama ar aritmētiskām darbībām, bet primāri ir jākonstatē, ka šī kļūda ir radusies aritmētisko darbību rezultātā[1]. Savukārt, izvērtējot Valsts administrācijas skolas sākotnēji iesniegto finanšu piedāvājumu un vēstulē norādītos precizējumu, ir konstatējams, ka kļūda nav radusies aritmētisku darbību rezultātā, bet gan tiek grozīts sākotnēji iesniegtais finanšu piedāvājums. Kā arī, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas nosaka, ka Pasūtītājam ir jānodrošina piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, iesniegto piedāvājumu grozīšana pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nav pieļaujama.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Biznesa augstskola Turība“, kas atbilst visām iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

[1] Iepirkuma uzraudzības biroja 2017.gada 24.februāra lēmums Nr.4-1.2/17-49.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai”

(identifikācijas Nr. FM2017/11 (CH TPP PB)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “KPMG Baltics”

9 450,00

 1.  

SIA “Ernst & Young Baltic”

14 400,00

 

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “KPMG Baltics” iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu visām iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2016/63)

10.01.2017.

Iepirkumu komisija 2017.gada 6.janvārī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Vispārīgajā informācijā.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2016/63)

16.12.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “Insalvo”

6000.00

2.

SIA “Media Control”

8560.08

 

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Insalvo” piedāvājums noraidīts kā neatbilstošs Vispārīgās informācijas 12.7.p. prasībām.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Pretendenta SIA “Media Control”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 


Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktuLĒMUMS

iepirkums

„Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2016/75)

16.12.2015

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”LETA”

1.daļa

8496.00

2.

SIA ”LETA”

2.daļa

10440.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: zemākā cena

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1.  1.daļā- SIA  ”LETA”;
 2.  2.daļā- SIA ”LETA”;

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas otro punktu

iepirkums

„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana ziņu portālos”

(Identifikācijas Nr. FM2016/73)

   12.12.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

A/S “DELFI”

1.daļa

3972.24

2.

SIA “TV NET”

2.daļa

4360.50

3.

SIA ”MEDIA PROFILE”

3.daļa

3808.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1.  1.daļā- A/S “DELFI”;
 2.  2.daļā- SIA ”TV NET”;
 3.  3.daļā- SIA ”MEDIA PROFILE”;

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

„Finanšu ministrijas organizētā pasākuma “Latvijas nodokļu maksātāju forums 2016” nodrošināšana”

(Identifikācijas Nr. FM2016/67)

6.12.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”9.VILNIS”

46.00 EUR

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”9.VILNIS” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas otro punktu

iepirkums

„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu izvietošana laikrakstos un žurnālos”

(Identifikācijas Nr. FM2016/71)

05.12.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “Žurnāls Santa”

9.daļa

1045.80

2.

SIA “Žurnāls Santa”

8.daļa

2184.00

3.

SIA ”Izdevniecības Rīgas Viļņi”

5.daļa

800.00

4.

A/S ”Cits Medijs”

4.daļa

659.00

5.

SIA “Izdevniecības nams

”Print media”

3.daļa

980.00

6.

A/S ”Lauku Avīze”

2.daļa

511.80

7.

SIA “Dienas Bizness”

7.daļa

637.35

8.

SIA “Mediju nams”

6.daļa

662.17

9.

SIA “Izdevniecība “Dienas Mediji”

1.daļa

1393.80

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1.  1.daļā- SIA “Izdevniecība “Dienas Mediji”;
 2.  2.daļā- A/S ”Lauku Avīze”;
 3.  3.daļā- SIA ”Izdevniecības nams “Print media””;
 4.  4.daļā- A/S ”Cits Medijs”;
 5.  5.daļā- SIA “Izdevniecības Rīgas Viļņi”;
 6.  6.daļā-  SIA “Mediju nams”;
 7.  7.daļā- SIA “Dienas Bizness”;
 8.  8.daļā-  SIA “Žurnāls Santa”;
 9.   9.daļā- SIA “Žžurnāls Santa”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā”

(Identifikācijas Nr. FM2016/64)

02.12.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”UL nami”

1438.75

2.

SIA “KĀRKLS”

407.23

3.

PS “Baltprojekts & SZMA”

1008.41

4.

SIA ”Info Serviss”

1420.75

5.

SIA ”AG Consult”

741.91

6.

SIA”CORVID Būve”

429.96

7.

SIA ”Fidem Property Group”

734.73

8.

SIA”PRO DEV”

1074.82

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “KĀRKLS” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas otro punktu

iepirkums

„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana”

 (Identifikācijas Nr. FM201665)

25.11.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA „JCDecaux Latvija”

41 900.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „JCDecaux Latvija” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) Tāmju moduļa aktualizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas vajadzībām un uzturēšana”

(Identifikācijas Nr. FM2016/62)

25.11.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “DIVI grupa”

5400.00

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Pretendenta SIA “DIVI grupa”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2016/58)

10.11.2016.

Iepirkumu komisija 2016.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, jo nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Apmeklētāju krēsli”

(Identifikācijas Nr. FM2016/57)

26.10.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Lazurīts S”

2312.50

2.

SIA ”Omega Ekspress”

5490.00

3.

SIA ”Wenden Furniture”

4650.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

2.1. SIA ”Lazurīts S” iesniegtais piedāvājums neatbilst  visām Vispārīgās informācijas tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikuma 1.1.punkts un 1.4.punkta 3) apakšpunkts);

2.2.  SIA ”Omega Ekspress” iesniegtais piedāvājums neatbilst  visām Vispārīgās informācijas tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikuma 1.1. punkta a) apakšpunkts, tajā skaitā krēsla sēdnes platums tās šaurākajā daļā).

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Wenden Furniture”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 14.3.5. apakšpunktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (100 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA ”Wenden Furniture” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

 “Sabiedriskās domas izvērtējumi 2016., 2017. un 2018. gados par
iedzīvotāju informētību un izpratni par Eiropas Savienības fondiem”
 

(identifikācijas Nr. FM2016/50 (TP KOM))

13.10.2016.

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātā līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “Latvijas fakti”

9 540,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Latvijas fakti” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/54)

10.10.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “IB Serviss”

0.1809 EUR

 

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:  nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:   viszemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “IB Serviss”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā un 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sniegtajām iespējām”

(Identifikācijas Nr. FM2016/49 (TP KOM))

 

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “BPS PR”

32 590.00

2.

SIA “Komunikācijas aģentūra”

33 200.00

3.

SIA “PR Kvadrāts “

31 450.00

4.

SIA “Communications & Strategies”

30 000.00

5.

SIA “Mežgaile, Māliņa un Austriņš“

32 800.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kas pilnībā atbilst iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

Nr.

Vērtējamais kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Piedāvājuma cena

30

2.

Piedāvājuma kvalitāte

70

 

Kopā

100 punkti

Gala vērtējumu, ņemot vērā piedāvāto cenu un kvalitātes kritērija vērtējumā iegūto punktu kopsummu, aprēķina pēc šādas formulas:

kur,

PV – piedāvājuma kopējais punktu skaits;

AV – tehniskā piedāvājuma aritmētiski vidējais vērtējums (visu komisijas locekļu vērtējumu kopsumma dalīta ar komisijas locekļu skaitu);

CenaZ – zemākā piedāvātā līgumcena;

CenaP – konkrētā pretendenta piedāvātā līgumcena.

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums

Punktu skaits par pretendenta piedāvājuma kvalitāti

(maks.70 punkti)

Punktu skaits par pretendenta piedāvāto līgumcenu (maks.30 punkti)

KOPĀ iegūtais punktu skaits

(3. aile + 4. aile)

Iegūtais punktu skaits par Komunikācijas kampaņas radošās idejas aprakstu (maks.60 punkti)

Iegūtais punktu skaits par Pretendenta sniegto 30 minūšu prezentāciju par komunikācijas kampaņas koncepcijas ideju (brīvā formā) - kā plāno sasniegt pakalpojuma mērķi un rezultātus  (maks.10 punkti)

Kopā iegūto punktu skaits par pretendenta piedāvājuma kvalitāti

(1. aile + 2. aile)

 

 

1

2

3

4

5

1

SIA “BPS PR”

45

10

55

27,62

82,62

2

SIA “Komunikācijas aģentūra”

60

10

70

27,11

97,11

3

SIA “PR Kvadrāts“

60

10

70

28,62

98,62

4

SIA “Communications & Strategies”

30

10

40

30,00

70,00

5

SIA “Mežgaile, Māliņa un Austriņš“

30

10

40

27,44

67,44

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “PR Kvadrāts” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.3.5. apakšpunktā noteikto piedāvājuma vērtēšanas kārtību ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ieguva vislielāko punktu skaitu – 98.62 punktus).

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Datu pakalpojumu iegāde Finanšu ministrijai par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem
un to maksātājiem 2016. un 2018.gadā”

(Identifikācijas Nr. FM2016/52)

03.10.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “ZZ Dats”

7680 EUR

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:  nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:   viszemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “ZZ Dats”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas personāla attīstības

un personiskās izaugsmes jomā”

(Identifikācijas Nr. FM2016/47)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.

k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

Iepirkuma 1.daļai

Līgumcena (euro bez PVN)

Iepirkuma 2.daļai

Līgumcena (euro bez PVN)

Iepirkuma 3.daļai

Līgumcena (euro bez PVN)

Iepirkuma 4.daļai

1.

SIA “Buts”

6862.40

5146.80

5146.80

3431.20

2.

SIA “Ķemers Business and Law Company”

4940.00

3915.00

 

-

 

-

3.

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

4424.00

3633.00

4263.00

2632.00

4.

SIA “Baltic Bright”

6341.25

4755.94

6341.25

-

5.

Valsts administrācijas skola

7200.00

5400.00

6000.00

3775.72

6.

SIA Biznesa augstskola “Turība”

5870.00

4230.00

-

4130.00

7.

SIA “FC Latvia”

9360.00

7920.00

7470.00

7840.00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

2.1. SIA “FC Latvia” piedāvājums noraidīts, pamatojoties uz Vispārīgās informācijas 8.5.punktu.

2.2. SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC“ piedāvājums iepirkuma 1.daļai  neatbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 1.1.punkta prasībām; iepirkuma 2.daļai neatbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) 1.1.punkta prasībām; iepirkuma 3.daļai neatbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (3.pielikums) 1.1.punkta prasībām.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: katrā iepirkuma daļā līgumu slēgt ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām, saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.4.5.1.apakšpunkta noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir saimnieciski visizdevīgākais un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no PIL 8.² panta piektajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

Iepirkuma 1.daļā “Finanšu ministrijas darbinieku mācību kursa „Pievilcīga un pozitīva darba vide” nodrošināšana” SIA “Ķemers Business and Law Company” (kopējais punktu skaits – 98.06);

Iepirkuma 2.daļā “Finanšu ministrijas vadītāju  attīstības programmas “Emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei komandā” nodrošināšana” SIA Biznesa augstskolai “Turība” (kopējais punktu skaits – 95.14);

Iepirkuma 3.daļā “Finanšu ministrijas vadītāju attīstības programmas “Mūsdienīgas uzstāšanās un prezentācijas metodes” nodrošināšana” Valsts administrācijas skolai (kopējais punktu skaits – 94.31);

Iepirkuma 4.daļā “Finanšu ministrijas vadītāju attīstības programma “No formālās uzraudzības uz līderību”  nodrošināšana” SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (kopējais punktu skaits – 98.00).

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums”

(Identifikācijas Nr. FM2016/30 (IZV))

7.09.2016

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

PricewaterhouseCoopers SIA

15 685,00

2.

 SIA “Ernst&Young Baltic”

12 000,00

3.

SIA “Lira D.V”

12 400,00

4.

SIA “Projektu un kvalitātes vadība”

10 000,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Ernst&Young Baltic” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.3.5.2. apakšpunktā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ieguva vislielāko punktu skaitu - 100 punktus).

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/51)

7.09.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”FILEJA”

16.70

2.

SIA “SL 5”

12.72

3.

SIA “AUGSTCELTNE”

15.25

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”FILEJA” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 14.3.4. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (88.10 vērtējuma punktus)

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/48)

16.08.2016

 

Ņemot vērā to, ka piedāvājumu vērtēšanas laikā tika konstatēts, ka Vispārīgajā informācijā izvirzītās prasības nenodrošina PIL 2.panta 3.punktā noteikto un ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus līgumā, Komisija nolēma pārtraukt iepirkumu un lemt par jauna iepirkuma izsludināšanu uz precizētas Vispārīgās informācijas pamata.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu

iepirkums

„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/48)

11.08.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”FILEJA”

40.85

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”FILEJA” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Socioloģisko pētījumu veikšana un pētījumu rezultātu apkopošana”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/33)

29.06.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “SKDS”

13 321.00

2.

SIA ”Latvijas Fakti”

41 080.00

3.

Personu apvienība:

SIA ”Civitta Latvija”;

SIA ”ResearchCube”;

SIA ”Aptauju centrs”

39 770.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:   viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”SKDS”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Būvniecības ekspertu pakalpojumu saņemšana Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. FM2016/22 (TP VI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

SIA “Isliena V”

32 790.00

2.

SIA “Akorda”

24 500.00

3.

SIA “Geo Consultants”

41 650.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

SIA “Akorda” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu - 24 500.00 euro bez PVN.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei”

(identifikācijas Nr. FM2016/13 (TP RI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

Nr.

Pretendents

Iepirkuma 2.daļa

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

PricewaterhouseCoopers SIA

3 500,00

2. SIA BDO Audit 3 500,00

3.

KPMG Baltics SIA

3 000,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1. Iepirkuma 2.daļā - PricewaterhouseCoopers SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 3 500,00 euro bez PVN;

Komisija konstatēja, ka SIA “BDO Audit” un PricewaterhouseCoopers SIA iepirkuma 2.daļā iesniedza piedāvājumus ar vienādu līgumcenu – 3 500,00 euro un abu pretendentu piedāvājumi pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām. Tā kā Publisko iepirkumu likums (turpmāk –  PIL) nenorāda uz konkrētu pasūtītāja rīcību šādā gadījumā[1], pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma tiesību piešķiršanu savas rīcības brīvības ietvaros, vadoties no objektīviem un pamatotiem apstākļiem, pamatojoties uz piedāvājumā ietvertajām priekšrocībām atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, piegādātāja augstāku kvalifikāciju, kas objektīvi var liecināt par efektīvāku, kvalitatīvāku līguma izpildi vai citiem pasūtītāja vēlamiem objektīviem faktoriem[2].

Vadoties no objektīviem un pamatotiem apstākļiem un pamatojoties uz PricewaterhouseCoopers SIA piedāvājumā ietvertajām priekšrocībām, kas atbilst pasūtītāja vajadzībām, vienlaikus ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi (nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku) komisija konstatēja, ka PricewaterhouseCoopers SIA piedāvājums ir objektīvi labāks par SIA “BDO Audit”  piedāvājumu, jo:

 1. PricewaterhouseCoopers SIA piedāvātā zvērināta revidenta palīga kvalifikācija ir nepārprotami augstāka (L.Čapkevičai ir zvērināta revidenta sertifikāts un ir starptautiski atzīti ACCA un CIA sertifikāti), nekā SIA “BDO Audit” piedāvātajam zvērināta revidenta palīgam.
 2. PricewaterhouseCoopers SIA papildus zvērinātajam revidentam un zvērināta revidenta palīgam piedāvā 2 ekspertus ar Vispārīgajai informācijai atbilstošu pieredzi. Lai arī SIA “BDO Audit”  izpilda Vispārīgās informācijas prasības, piedāvājot 2 cilvēku komandu, PricewaterhouseCoopers SIA piedāvātajai komandai būs augstāka kapacitāte, kas ir ļoti būtiski gan pakalpojuma kvalitātei, gan izpildei laikā, jo pakalpojums ir apjomīgs un darbs tiks veikts saspringtos termiņos;
 3. kā arī PricewaterhouseCoopers SIA piedāvājums atspoguļo lielāku pieredzi tieši specifiskajos, iepirkuma priekšmetam līdzīgos auditos, kuros auditēti uzņēmumi saistībā ar reorganizāciju / funkciju vadību (PricewaterhouseCoopers SIA katrs eksperts piedalījies 3 funkciju auditos, kamēr SIA “BDO Audit”  revidenta palīdze tikai viena uzņēmuma auditā saistībā ar reorganizāciju).

[1] 2015.gada 27.maija Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums Nr.4-1.2/15-154
[2]2013.gada 21.jūnija Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums Nr.4-1.2/13-215

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei”

(identifikācijas Nr. FM2016/13 (TP RI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Iepirkuma 1.daļa

Iepirkuma 3.daļa

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

PricewaterhouseCoopers SIA

-

6 500,00

2. SIA BDO Audit 10 200,00 8 400,00

3.

KPMG Baltics SIA

8 000,00

5 000,00

4.

SIA Ernst &Young Baltic

35 000,00

37 000,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1. Iepirkuma 1.daļā - SIA “BDO Audit” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 10 200,00 euro bez PVN;
 2. Iepirkuma 3.daļā - PricewaterhouseCoopers SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 6 500,00 euro bez PVN;

Iepirkuma komisija vienojās atcelt 2016.gada 13.aprīļa lēmumu par KPMG Baltics SIA atzīšanu par uzvarētāju Iepirkuma 1., 2. un 3.daļā, pamatojoties uz KPMG Baltics SIA 2016.gada 17.maija vēstuli par atteikumu slēgt līgumus.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu iepirkums

„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/21)

16.05.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”NOKROKO”

36.87

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”NOKROKO” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „ Juridiskie pakalpojumi Latvijas Republikas interešu pārstāvībai civillietās”

(Identifikācijas Nr. FM2016/28)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

Advokātu birojs “Glimstedt un partneri”

0.01 (maksa par iepazīšanos ar lietas Nr. C04213412 materiāliem), 80.00 (stundas likme)

2.

Zvērinātu advokātu birojs “Tark Grunte Sutkiene”

2000.00 (maksa par iepazīšanos ar lietas Nr. C04213412 materiāliem), 98.00 (stundas likme)

 
2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Zvērinātu advokātu birojs “Tark Grunte Sutkiene” piedāvājums neatbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām (8.3.2.punkts).

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Advokātu biroju “Glimstedt un partneri” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgajā informācijā 10.3.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva 100 punktus.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēžu organizēšana ārpus Rīgas 2016.gadā”

(identifikācijas Nr. FM2016/24 (TP VI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

SIA “Latvijas - Zviedrijas firma “Bērzkalni””

18 850,00

2.

SIA “Idea house”

19 743,62

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA ”Idea house” iesniegtais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas (Vispārīgās informācijas 1.pielikums) 1.2., 2.9. un  7.1.punkta prasībām.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Latvijas - Zviedrijas firma “Bērzkalni”” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu - 18 850,00 euro bez PVN.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „Juridiskie pakalpojumi Latvijas Republikas interešu pārstāvībai civillietās”

(Identifikācijas Nr. FM2016/27)

Iepirkumu komisija 2016.gada 20.aprīlī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, jo nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei”

(identifikācijas Nr. FM2016/13 (TP RI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

 

Nr.

Pretendents

Iepirkuma 1.daļa

Iepirkuma 2.daļa

Iepirkuma 3.daļa

Iepirkuma 4.daļa

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

Kopējā līgumcena, EUR

(bez PVN)

1.

PricewaterhouseCoopers SIA

-

3 500,00

6 500,00

13 500,00

2. SIA BDO Audit 10 200,00 3 500,00 8 400,00 13 200,00

3.

KPMG Baltics SIA

8 000,00

3 000,00

5 000,00

16 000,00

4.

SIA Ernst &Young Baltic

35 000,00

-

37 000,00

33 000,00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Iepirkuma 1.daļā - KPMG Baltics SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 8 000,00 euro bez PVN;

 1. Iepirkuma 2.daļā - KPMG Baltics SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 3 000,00 euro bez PVN;
 2. Iepirkuma 3.daļā - KPMG Baltics SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu - 5 000,00 euro bez PVN;
 3. Iepirkuma 4.daļā – Ņemot vērā Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus un pamatojoties uz Vispārīgajā informācijā 4.2. un 10.9.punktā noteikto, iepirkuma 4.daļa tika pārtraukta bez rezultāta.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Finanšu ministrijas telekomunikāciju iekārtas Avaya Communication Server 1000E uzturēšanas pakalpojumi”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/25)

15.04.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “BELAM-RĪGA”

420.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “BELAM-RĪGA”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Finanšu ministrijas uz SharePoint platformām bāzētu informācijas sistēmu paplašināšanas pakalpojumi”

 (Identifikācijas Nr. FM2016/16)

13.04.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “GP studija”

28.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:   saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “GP studija”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 13.3.4. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (100 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA “GP studija” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“IT ekspertu konsultācijas Revīzijas iestādei”

(identifikācijas Nr. FM2016/11 (TP RI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātā līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Vienas mērvienības izmaksas

(EUR bez PVN)

1.

KPMG Baltics SIA

26,00

2.

SIA “Agile & Co”

27,00

3.

SIA “Ernst & Young Baltic”

60,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: KPMG Baltics SIA iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko vienas mērvienības cenu - 26,00 euro bez PVN.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Dienesta vieglā automobiļa noma ar izpirkuma tiesībām”

(Identifikācijas Nr. FM2016/20)

14.03.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Pilna Servisa Līzings”

32155.66

2.

SIA”TRANSPORENT”

32545.23

3.

SIA ”SIA “Autofavorīts”

30766.86

4.

SIA ”Auto 26”

29873.00

 

1.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA ”Auto 26” piedāvājums neatbilst Vispārīgās informācijas 11.5., 11.6. un 11.7.punktā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām

2.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

3.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Pilna Servisa Līzings”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 13.3.5. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (94.91 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA ”Pilna Servisa Līzings” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Konsultāciju sniegšana Revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos

(identifikācijas Nr. FM2016/18 (TP RI))

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātā līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “Firma L4

26 200,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Firma L4” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Juridiskie pakalpojumi Revīzijas iestādei

(identifikācijas Nr. FM2016/8 (TP RI)

1.Pretendenta nosaukumi un piedāvātā līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

Zvērinātu advokātu birojs “Kļaviņš Ellex

21 932,00

2.

Zvērinātu advokātu birojs “PriceWaterhouseCoopers

49 090,00

3.

SIA “Cvir

11 150,00

4.

Zvērinātu advokātu birojs “COBALT

24 680,00

5.

Zvērinātu advokātu birojs “VARUL

25 170,00

6.

Zvērinātu advokātu birojs “TRINITI

29 000,00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Cvir” piesaistītie eksperti neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām kvalifikācijas prasībām (Vispārīgās informācijas 8.4.1.2 un 8.4.1.3. apakšpunkts).

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Zvērinātu advokātu biroja “Kļaviņš Ellex” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu iepirkums

„Tulkojumu pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. FM2016/10)

24.02.2016

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”IDEA MEDIA”

544.50

2.

SIA ”Skrivanek Baltic”

367.80

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Skrivanek Baltic” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Dabīgā avota ūdens piegāde”

(Identifikācijas Nr. FM2016/9)

09.02.2016.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”VENDEN”

0.11

2.

SIA”EDEN SPRINGS LATVIA”

0.11

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “EDEN SPRINGS LATVIA” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 11.3.punkts)

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”VENDEN” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas pirmo punktu iepirkums

„Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr. FM2015/81)

18.12.2015

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”LETA”

1.daļa

9210.00

2.

SIA ”Latvian News Service”

2.daļa

8040.00

3.

SIA ”LETA”

3.daļa

9000.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:

3.1. 1., 2. daļa: zemākā cena un tā ir saimnieciski izdevīga;
3.2.  3. daļa: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1.  1.daļā- SIA  ”LETA”;
 2.  2.daļā- SIA ”Latvian News Service”;
 3.  3.daļā-SIA ”LETA”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir saimnieciski izdevīgi piedāvājumi.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Eiropas Savienības fondu mājaslapas www.esfondi.lv administrēšanas pakalpojumi

(identifikācijas Nr. FM2015/78-KP)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “sem.lv”

8 100,00

2.

SIA “RATE IT SERVICES”

8 094,60

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “RATE IT SERVICES” iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu visām iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas uzturēšana un izmaiņu veikšana”,

 (Identifikācijas Nr. FM2015/79-TP/VI)

11.12.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “DIVI grupa”

26 000.00

2.

SIA “iSoft Solutions”

37 620.00

3.

SIA “Lattelecom Technology”

37 120.00

4.

SIA “Euroscreen”

37 800.00

5.

SIA “Datakom”

37 800.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “DIVI grupa”, kura iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir viszemākā cena. Attiecībā uz SIA “DIVI grupa” nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas otro punktu iepirkums

„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2016. gada valsts budžetu izvietošana laikrakstos un žurnālos”

(Identifikācijas Nr. FM2015/82)

08.12.2015

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Iepirkuma daļa

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

A/S ”Lauku Avīze”

2.daļa

607.76

2.

SIA ”Baltijas Mediju Reklāma”

3.daļa

1030.00

3.

SIA ”Dienas Mediji”

1.daļa

3037.80

4.

SIA ”Izdevniecība “Rīgas Viļņi””

5.daļa

1359.00

5.

A/S ”Cits medijs”

4.daļa

843.75

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 1.  2.daļā-A/S ”Lauku Avīze”;
 2.  3.daļā-SIA ”Baltijas Mediju Reklāma”;
 3.  1.daļā-SIA ”Dienas Mediji”;
 4.  5.daļā-SIA ”Izdevniecība “Rīgas Viļņi””;
 5.  4.daļā-A/S ”Cits medijs”.

Iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un katrā no attiecīgām iepirkuma daļām ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Žalūziju iegāde”

(Identifikācijas Nr. FM2015/76)

01.12.2015

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Sun Control”

36.00

2.

SIA”BUMARS”

29.51

3.

SIA ”THOMSON SOLUTIONS”

28.10

4.

SIA ”Lite”

27.20

5.

SIA ”Austrumu Baltijas Kompānija”

24.76

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Austrumu Baltijas Kompānija” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas (B daļas) iepirkums

Semināra “Pārliecinoša komunikācija sarežģītās situācijās. Krīzes situācija.” nodrošināšana Finanšu ministrijas darbiniekiem

(identifikācijas Nr. FM2015/2-SFTP)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “TRIVIUMS apmācība”

5 760,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “TRIVIUMS apmācība” iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu visām iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

 “Reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde”  

(identifikācijas Nr. FM2015/14-TP/VI, FM2015/5-TP/RI)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

1.daļa - “Eiropas Savienības fondu reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde vadošās un revīzijas iestādes vajadzībām”

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “PRO-BALTIC”

7489,40

2.daļa - “Reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde Finanšu ministrijas vajadzībām”

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “PRO-BALTIC”

6829,59

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “PRO-BALTIC” iesniegtais piedāvājums iepirkuma 1. un 2.daļā tika atzīts par atbilstošu visām iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir katrā daļā ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

 “Publicitātes materiālu izvietošanas pakalpojumi medijos un citos informatīvajos kanālos informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” ietvaros”,

 (Identifikācijas Nr. FM2015/74)

05.11.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “Trendmark”

29 264.03

2.

SIA ”Alpha Baltic”

38 100.00

3.

SIA”VIZEUM”

41 497.80

4.

SIA “MMS COMMUNICATIONS LATVIA filiāle STARCOM”

39 522.58

5.

SIA “Media House”

33 702.70

6.

SIA “Reklāmas aģentūra “VIA MEDIA”

39 385.38

7.

SIA “PHD Latvia”

39 142.69

8.

SIA ”Inspired”

39 852.58

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Media House”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 13.3.5. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (85.44 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA “Media House” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu par 2016.gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos”

(Identifikācijas Nr. FM2015/75)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “JCDecaux Latvija”

34042,55

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “JCDecaux Latvija”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Dīzeļģeneratora pieslēgšana Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā datu centra elektrobarošanas sistēmai”

 (Identifikācijas Nr. FM2015/73)

30.10.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “Energolukss”

16 960.59

2.

SIA ”AURE-1”

14 916.16

3.

SIA ”TSF D”

10 297.09

4.

SIA “ELSET”

10 099.67

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

2.1. SIA “ELSET” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 12.2.5.2. punkts)

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”TSF D”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Izvērtējums par spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa apgrieztās maksāšanas kārtības efektivitāti un iespēju to piemērot citās nozarēs”

 (Identifikācijas Nr. FM2015/67)

19.10.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “Deloitte Latvia”

34 450.00

2.

SIA ”TaxLink Baltic”

15 900.00

3.

SIA ”PricewaterhouseCoopers”

32 300.00

4.

SIA “Ernst & Young Baltic”

38 500.00

5.

SIA “BDO Latvia”

25 000.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

2.1. SIA ”TaxLink Baltic” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 11.5.1.1. punkts);
2.2. SIA “BDO Latvia”piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 11.5.1.1., 11.5.1.2., 11.5.2.3.un 11.5.2.4. punkts).

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  zemākā cena

4.​Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”PricewaterhouseCoopers”, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā”

(Identifikācijas Nr. FM2015/71)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”SILEN”

179.90

2.

PS ”BŪVSABIEDRĪBA OTA UN PARTNERI”

1402.04

3.

SIA ”Latbūvnieks”

702.14

4.

SIA”ARTBLOK”

1442.63

5.

SIA ”Zaļais bērzs”

454.80

6.

SIA”PRO DEV”

920.06

7.

SIA”UL nami”

1156.58

8.

SIA”P. Dussmann”

1583.95

9.

SIA”OTIC”

1688.11

10.

SIA ”ReBuild”

1253.31

11.

SIA”TG Construction”

496.61

12.

SIA “Smart Energy”

921.12

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

 1. SIA ”SILEN” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 11.4. punkts);
 2. SIA”PRO DEV” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 12.2.6. punkts);
 3. SIA”P. Dussmann” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītām pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 12.2.6. punkts).

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Zaļais bērzs” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Audita datorprogramma Revīzijas iestādes darbiniekiem, ieskaitot apmācības datorprogrammas lietošanā”

(identifikācijas Nr.FM 2015/4 –TP/RI, Nr.FM2015/66)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

 1.  

SIA “Simourg”

38 125,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Simourg” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums
“Biroja krēslu iegāde”

(Identifikācijas Nr. FM2015/68)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Lazurīts S”

53.72

2.

SIA”THOMSON Furniture”

100.00

3.

SIA ”Rīgas Krēslu fabrika”

89.92

4.

SIA ”Vitrum mēbeles un iekārtas”

118.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

2.1. SIA ”Lazurīts S” iesniegtais piedāvājums neatbilst  visām Vispārīgās informācijas tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikuma 1.1.punkts un 1.3. punkta 3.apakšpunkts);
2.2.  SIA ”Vitrum mēbeles un iekārtas” iesniegtais piedāvājums neatbilst  visām Vispārīgās informācijas tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikuma 1.3. punkta 3.apakšpunkts).

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Rīgas Krēslu fabrika” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” koncepcijas izstrādes, īstenošanas, publicitātes un mediju plāna izstrādes nodrošināšanas pakalpojums”

 (Identifikācijas Nr. FM2015/65)

18.09.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “PR Kvadrāts”

38500

2.

SIA ”Mežgaile, Māliņa un Austriņš”

37000

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:   saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “PR Kvadrāts”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 13.3.5. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (98.83 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA “PR Kvadrāts” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Izvērtējums par  EEZ/NOR finanšu instrumentu sistēmas darbību

(identifikācijas Nr. FM2015/2-EEZ/NOFI/N1)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “SAFEGE BALTIJA”

7 588,00

2.

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”

6 550,00


2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu noraidīt nodibinājumu “Baltic Institute of Social Sciences” no dalības iepirkumā, jo konstatēja, ka tas neatbilst Vispārīgās informācijas 8.4.2. un 8.5.2.2. apakšpunktā izvirzītajām prasībām.
Komisija pārbaudot nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” pieredzes atbilstību Vispārīgās informācijas 8.4. punktā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka pretendenta pieredzes apraksta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. un 10. pozīcijā norādītā pieredze neatbilst Vispārīgās informācijas 8.4.2. apakšpunkta prasībai, līdz ar to nodibinājumam “Baltic Institute of Social Sciences” iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, nav pieredzes vismaz 3 (trīs) izvērtējumu veikšanā ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanas un/vai uzraudzības jomā. Pārbaudot nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” piesaistītā projekta vadītāja un galveno ekspertu pieredzes atbilstību Vispārīgās informācijas 8.5.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, komisija konstatēja, ka nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” piesaistītajiem galvenajiem ekspertiem (Inese Šūpule un Iveta Bebriša) norādītā pieredze neatbilst Vispārīgās informācijas 8.5.2.2. apakšpunkta prasībai, līdz ar to galvenajiem ekspertiem (Inese Šūpule un Iveta Bebriša) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, nav pieredzes vismaz 3 (trīs) izvērtējumu veikšanā ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanas un/vai uzraudzības jomā.
 
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
 
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “SAFEGE BALTIJA” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes noslēguma (ex-post) komunikācijas pasākumu izvērtējums”,

 (iepirkuma identifikācijas Nr. FM2015/11-TP/VI)

04.09.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”

17 800,00

2.

SIA “SAFEGE BALTIJA”

15 880,00


2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kas pilnībā atbilst iepirkuma Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

Nr.

Vērtējamais kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Piedāvājuma cena

60

2.

Piedāvājuma kvalitāte

40

 

Kopā

100 punkti

Gala vērtējumu, ņemot vērā piedāvāto cenu un kvalitātes kritērija vērtējumā iegūto punktu kopsummu, aprēķina pēc šādas formulas:

kur,

V = Pretendenta piedāvājuma gala vērtējums
Cmin = Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem
C = Pretendenta piedāvātā cena
Q = Pretendenta piedāvājuma kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju punktu kopsumma
Qmax= Kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits no visiem piedāvājumiem

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums

Punktu skaits par pretendenta piedāvājuma kvalitāti  (maks.40 punkti)

Punktu skaits par pretendenta piedāvāto līgumcenu (maks.60 punkti)

KOPĀ iegūtais punktu skaits

 

 

 

1

2

3

1

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”

40.00

53.53

93.53

2

SIA “SAFEGE BALTIJA”

40.00

60.00

100.00

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “SAFEGE BALTIJA” iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.4.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (100.00 punktus). Attiecībā uz SIA “SAFEGE BALTIJA” nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Mobilo sakaru pakalpojumi”,

 (Identifikācijas Nr. FM2015/60-CI)

02.09.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “Tele2”

17.68

2.

SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”

28.92

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 13.3.5. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (254.47 vērtējuma punktus) un  attiecībā uz SIA ”Latvijas Mobilais Telefons” nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā”,

 (Identifikācijas Nr. FM2015/12-TP/VI)

14.08.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA  „Action/Concensus PR Latvia”

35 720.00

2.

SIA “Mediju tilts”

39 115.00

3.

SIA “Communications & Strategies”

32 000.00

4.

SIA “Deep White”

39 950.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kas pilnībā atbilst iepirkuma Vispārīgās informācijas izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

Nr.

Vērtējamais kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Piedāvājuma cena

30

2.

Piedāvājuma kvalitāte

70

 

Kopā

100 punkti

Gala vērtējumu, ņemot vērā piedāvāto cenu un kvalitātes kritērija vērtējumā iegūto punktu kopsummu, aprēķina pēc šādas formulas:

kur,

V = Pretendenta piedāvājuma gala vērtējums

Cmin = Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem

C = Pretendenta piedāvātā cena

Q = Pretendenta piedāvājuma kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju punktu kopsumma

Qmax= Kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits no visiem piedāvājumiem

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums

Punktu skaits par pretendenta piedāvājuma kvalitāti

(maks.70 punkti)

Punktu skaits par pretendenta piedāvāto līgumcenu (maks.30 punkti)

KOPĀ iegūtais punktu skaits

(3. aile + 4. aile)

Iegūtais punktu skaits par Komunikācijas kampaņas radošās idejas aprakstu (maks.60 punkti)

Iegūtais punktu skaits par Pretendenta sniegto 30 minūšu prezentāciju par komunikācijas kampaņas koncepcijas ideju (brīvā formā) - kā plāno sasniegt pakalpojuma mērķi un rezultātus  (maks.10 punkti)

Kopā iegūto punktu skaits par pretendenta piedāvājuma kvalitāti

(1. aile + 2. aile)

 

 

1

2

3

4

5

1

SIA  „Action/Concensus PR Latvia”

15,00

6,25

21,25

26,88

48,13

2

SIA “Mediju tilts”

30,00

10,00

40,00

24,54

64,54

3

SIA “Communications & Strategies”

26,25

10,00

36,25

30,00

66,25

4

SIA “Deep White”

60,00

10,00

70,00

24,03

94,03

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Deep White”, kura iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.2.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (94,03 punktus). Attiecībā uz SIA “Deep White” nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Optisko šķiedru noma”

(Identifikācijas Nr. FM2015/53)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA ”Lattelecom”

555.00

2.

SIA”OPTRON”

500.00

3.

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas  centrs”

360.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas  centrs” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta B daļas iepirkums

 „ Svinīgo vakariņu un telpu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) ietvaros”

(Identifikācijas Nr. FM2015/55)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “LAURIS RESTAURANT SERVICE”  

12809.55

 

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “LAURIS RESTAURANT SERVICE”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta iepirkums

“Infografiku dizaina izstrādes, maketu un drukas failu sagatavošanas pakalpojums”

(Identifikācijas Nr. FM2015/51)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.

 

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA”BRIGHT”

98 280.00

2.

SIA”LETA”

53 872.00

3.

SIA”RATE IT SERVICES”

12 084.80

4.

SIA”ET SONS”

14 887.60

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA”RATE IT SERVICES” piedāvājums neatbilst visām Vispārīgās informācijas pretendentu atlases prasībām (Vispārīgās informācijas 10.4.1.punkts)

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritērijs:  viszemākā cena

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA”ET SONS” iesniegtais piedāvājums atbilst visām Vispārīgā informācijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „Starptautiskas konferences organizēšana”

(Identifikācijas Nr. FM2015/33)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “ActiveLV”

7560.00

2.

SIA “Sabiedrības informēšanas centrs”

8820.00

3.

SIA “Rīgas pirmā garāža”

5913.08

4.

SIA “HWS Management”

6396.24

5.

SIA “Wisher Enterprise LV”

6200.00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “Rīgas pirmā garāža” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Pasažieru automašīnas (minivena) piegāde”  

(Identifikācijas Nr. FM2015/25)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “Amserv Krasta”

21 980,00

2.

SIA “Auto Halle”

23 527,27

3.

SIA “Moller Auto Latvia”

27 603,81


2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:  nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Amserv Krasta” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

„Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos”

(Identifikācijas Nr. FM2015/30)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “JCDecaux Latvija”

6 700,00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “JCDecaux Latvija”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 „Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos”

(Identifikācijas Nr. FM2015/26)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
 

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “JCDecaux Latvija”  

6 700,00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “JCDecaux Latvija”, nav iesniegti Vispārīgās informācijas 9.3.punktā prasītie dokumenti. 

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: nav, komisija nolēma noraidīt SIA “JCDecaux Latvija” piedāvājumu kā neatbilstošu, jo nav iesniegti Vispārīgās informācijas 9.3.punktā prasītie dokumenti, un pārtraukt iepirkumu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros”

(Identifikācijas Nr.FM2015/1-TP/RI)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “Firma L4”

16 100,00

2.

SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

49 500,00

3.

SIA “P.M.G.”

36 000,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Firma L4” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta B daļas iepirkums

Nosaukums „Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, organizēto pasākumu nodrošināšana”

(Identifikācijas Nr.FM2014/32)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena par  piedāvāto pakalpojumu (euro bez PVN)

1.

SIA „Nokroko”

18.69

 
2.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
3.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Nokroko” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros”

identifikācijas Nr.FM 2014/8 –TP/RI

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Pretendenta piedāvātā kopējā vienību līgumcena

(EUR bez PVN)

 1.  

SIA “Firma L4”

15 300,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Firma L4”, jo pretendenta piedāvātā ekspertu komanda neatbilst Vispārīgajā informācijā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: nav. Iepirkuma komisija 2015.gada 14.janvārī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz Vispārīgās informācijas 10.6.punktu, jo SIA “Firma L4” piedāvājumā piedāvātie eksperti neatbilst Vispārīgajā informācijā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas konferences "Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija" organizēšana

 (identifikācijas Nr. FM2014/19-TP/VI)

13.01.2015.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

1.daļa – „Pieņemšana  pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija” ietvaros 2015.gada 4.februārī”

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA „Semarah Hotel Management”

3 000.00

 

2.daļa – „Vakariņu nodrošināšana pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija”” ietvaros 2015. gada 5.februārī”

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA „Ademona”

7 950.00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir visizdevīgākais, ņemot vērā  Pretendenta piedāvāto telpu un ēdienkartes atbilstību izvirzītajām prasībām.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 • Iepirkuma 1.daļā - SIA „Semarah Hotel Management” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir  visizdevīgākais.
 • Iepirkuma 2.daļā - SIA „ Ademona” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir  visizdevīgākais.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 “Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijas centrālajā aparātā, Smilšu ielā 1, Rīgā”

(Identifikācijas Nr. FM2014/40)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “Media Control”  

6450,00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “Media Control”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums “Finanšu ministrijas mājaslapas www.fm.gov.lv administrēšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.FM2014/52)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

RATE IT SERVICES SIA

EUR 12.94

2.

Business Instruments SIA

EUR 30.00

3.

ALT RD SIA

EUR 19.77

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav. 
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: RATE IT SERVICES SIA piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta B daļas iepirkums

Nosaukums “Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai”

(Identifikācijas Nr.FM2014/50)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

LETA SIA

1. daļai EUR 9210.00

2.

BNS-Latvija SIA

2. daļai EUR 9180.00

3. daļai EUR 7200.00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav. 
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Pretendentu nosaukums, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: BNS-Latvija SIA un LETA SIA piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.
 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Eiropas Savienības fondu reprezentatīvo priekšmetu izgatavošana un piegāde vadošās un revīzijas iestādes vajadzībām"

(ID Nr. FM2014/13-TP/VI, FM2014/6-TP/RI)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1.

SIA “GEKA”

4 908,85

2.

SIA“PRO-BALTIC”

6 029,87

3.

SIA“WATERMELON”

Pretendenta finanšu piedāvājumā nav norādītās izmaksas visām iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm, kā arī nav norādīta piedāvājuma kopēja līgumcena.

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Tā, ka SIA “GEKA”, kas ar  iepirkuma komisijas 2014.gada 25.novembra lēmumu tika atzīta par uzvarētāju iepirkumā, atteicās slēgt līgumu, iepirkuma komisija izvērtēja nākamā pretendenta, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu - SIA“PRO-BALTIC”, atbilstību Vispārīgajā informācijā noteiktajam prasībām. SIA“PRO-BALTIC” iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilt visām izvirzītajām prasībām.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Eksperta izvērtējums par informācijas sistēmas iespējamu izveidi Latvijā de minimis atbalsta uzskaitei”

(identifikācijas Nr. FM2014/8-SFTP)

12.12.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1. 

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”

17 250.00

2.

Piegādātāju apvienība ““SIA “Agile&CO” un SIA “Civitta Latvija””

19 200.00

3.

PricewaterhouseCoopers SIA

30 000.00

4.

Pilnsabiedrība “Smart Continent LV and LT PS”

11 760.00

5.

SIA “Baltline Globe”

22 410.23

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Pilnsabiedrība “Smart Continent LV and LT PS” noraidīta no tālākas dalības iepirkumā, jo pilnsabiedrības piesaistīto ekspertu pieredze neatbilst Vispārīgās informācijas 8.3.apakšpunktā norādītajām prasībām - nevienam no piesaistītajiem ekspertiem nav starptautiska konsultāciju sniegšanas pieredze komercdarbības atbalsta jomā vismaz divu projektu ietvaros iepriekšējo trīs gadu laikā.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:”. Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta daļas iepirkums

“Finanšu ministrijas mājaslapas www.fm.gov.lv administrēšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. FM2014/51)

            Iepirkuma komisija 2014. gada 11. decembra sēdē ar protokolu Nr. 2 pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams precizēt tehniskās specifikācijas prasības. 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta daļas iepirkums

“Finanšu ministrijas mājaslapas www.fm.gov.lv administrēšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. FM2014/48)

            Iepirkuma komisija 2014. gada 02. decembra sēdē ar protokolu Nr. 3 pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams precizēt tehniskās specifikācijas prasības. 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros”

identifikācijas Nr.FM 2014/5 –TP/RI

02.12.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Pretendenta piedāvātā kopējā vienību līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “Ūdens inženiertehnoloģijas”

420,00

2.

SIA “Firma L4”

430,00

3.

SIA “Prokrial”

430,00

4.

Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”

341,00

5.

Personu apvienība “SIA “Konsorts” un SIA “Polyroad””

1 545,00

6.

SIA “P.M.G.”

1 225,00

7.

SIA “Baltline Globe”

1 540,00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: nav. Iepirkuma komisija 2014.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz Vispārīgās informācijas 10.6.punktu, jo ir nepieciešams veikt precizējumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Eiropas Savienības fondu reprezentatīvo priekšmetu izgatavošana un piegāde vadošās un revīzijas iestādes vajadzībām

                             (ID Nr. FM2014/13-TP/VI, FM2014/6-TP/RI)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR bez PVN)

1. 

SIA “GEKA”

4 908,85

2. 

SIA“PRO-BALTIC”

6 029,87

3.

SIA“WATERMELON”

Pretendenta finanšu piedāvājumā nav norādītās izmaksas visām iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm, kā arī nav norādīta piedāvājuma kopēja līgumcena.

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “GEKA” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Uzņēmumu ienākuma nodokļa prognozēšanas modeļa izstrādāšana”,

identifikācijas Nr. FM 2014/5 -SFTP

7.11.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

Rīgas Tehniskā universitāte

4 000.00

2.

SIA “TaxLink Baltic”

36 000.00

3.

SIA “Konsorts”

18 000.00

4.

KPMG Baltics SIA

39 000.00

 
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Rīgas Tehniskā universitāte, kuras piedāvājums ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 “Informatīvas sociālās kampaņas “Kāpēc ir ļoti svarīga laicīga un godprātīga nodokļu maksāšana?” koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte”

(Identifikācijas Nr. FM2014/41)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija”  

34000,-

2.

SIA “Hill and Knowlton Latvia”

32200,-

3.

SIA “Jazz Communications”

28880,-

4.

SIA “Communications & Strategies”

27000,-

 

2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Jazz Communications” piedāvājumā norādītā pretendenta pieredze neatbilst Vispārīgās informācijas 8.4.1.p. noteiktajai prasībai “Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā ir nodrošinājis vismaz trīs komunikācijas kampaņu koncepciju izstrādi – vienai no tām obligāti ir jābūt informatīvi sociālajai kampaņai un šo izstrādāto komunikācijas kampaņu koncepciju īstenošanu, kur vismaz viena pakalpojuma (komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde un īstenošana) kopēja līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) nav  mazāka par 50% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas”.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija”  iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais (iegūtais punktu skaits - 93.82 punkti). Pārējie pretendenti, kuru piedāvājumi atbilda visām izvirzītajām prasībām, saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.2.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva šādu punktu skaitu: SIA “Hill and Knowlton Latvia” – 61.83 punkti; SIA “Communications & Strategies” – 78.33 punkti.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. FM2014/4-TP/RI)

30.10.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

KPMG Baltics SIA

21 455.00

2.

Zvērinātu advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis”

15 613.00

3.

Zvērinātu advokātu birojs “VARUL”

18 551.00

4.

Zvērinātu advokātu birojs “Raidla Lejiņš& Norcus”

12 258.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:”. Zvērinātu advokātu birojs “Raidla Lejiņš& Norcus” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

 “Valsts pārvaldes iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības ārējais novērtējums”

(Identifikācijas Nr. FM2014/39)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “PricewaterhouseCoopers”

 5700,00

2.

SIA “ERNST &YOUNG BALTIC ”

9000,00


2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “PricewaterhouseCoopers” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

“SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA PAR IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU APGUVI LATVIJĀ”,

 identifikācijas Nr. FM 2014/10 –TP/VI”

13.10.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

 1.  

SIA “Latvijas fakti”

6 480.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “Latvijas fakti” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Komunikācijas kampaņas koncepcijas radošā risinājuma izstrāde, īstenošana un publicitāte par kopējo Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā un jaunā plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam sākšanos”,

 (Identifikācijas Nr. FM2014/12-TP/VI)

19.09.2014.

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

Personu apvienība “”SIA ”Hauska&Partner” un SIA “3K Studija””

41 929.97

2.

Personu apvienība “SIA ”P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības “ un SIA “GUILTY””

40 800.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.

4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Personu apvienība ““SIA ”P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības” un SIA “GUILTY””, kuras iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst visām Vispārīgajā informācijā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.2.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (100 punktus). Attiecībā uz personu apvienības  ““SIA ”P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības” un SIA “GUILTY””  biedriem nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums “Finanšu ministrijas telpu remonts”

(Identifikācijas Nr. FM2014/34)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (euro bez PVN)

1.

SIA “PRO DEV”

 839.44

2.

SIA “Zaļais bērzs”

 827.39

3.

SIA “UL nami”

 1499.11


2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA “Zaļais bērzs” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Revīzijas iestādes darbības ārējais novērtējums

(Identifikācijas Nr.FM2014/3-TP/RI, FM2014/7-EEZ/NOFI/N1)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (EUR bez PVN)

  1.

  KPMG Baltics SIA

  11 900.00

  2.

  SIA “Ernst&Young Baltic”

  9 600.00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Ernst&Young Baltic” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„ Komunikācijas kampaņas koncepcijas radošā risinājuma izstrāde, īstenošana un publicitāte par kopējo Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā un jaunā plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam sākšanos”

 (Identifikācijas Nr. FM2014/11-TP/VI)

21.08.2014.

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (EUR bez PVN)

  1.

  Personu apvienība “SIA”Hauska&Partner” un SIA “3K Studija””

  43 069.37

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Pretendenta Personu apvienība “SIA”Hauska&Partner” un SIA “3K Studija”” iesniegtais finanšu piedāvājums (43 069.37 EUR bez PVN) pārsniedz gan pasūtītāja paredzamo līgumcenu, no kuras komisija vadījās izvēloties atbilstošu iepirkuma  un paziņojuma par iepirkumu publikācijas veidu, gan  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 1.daļā noteikto iepirkuma līgumcenu robežu (4 000 – 42 000 EUR bez PVN).
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Nav.  Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz Vispārīgās informācijas 12.6. punktu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums „Video konferences iekārtas piegāde”

(Identifikācijas Nr.FM2014/31)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (euro bez PVN)

  1.

  SIA „Santa Monica Networks”

  8425,72

  2.

  SIA „Lattelecom”

  8554,84

  3.

  SIA „ATEA”

  7399,50

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ATEA” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums „Dzeramā avota ūdens piegāde”

(Identifikācijas Nr.FM2014/24)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena par vienu litru (euro bez PVN)

  1.

  SIA „Venden”

  0,11

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Venden” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2  panta iepirkums

Apmācības par mērķu izvirzīšanu un to sasaisti ar darba rezultātu,

(Identifikācijas Nr.FM2013/13-SFTP)

10.03.2014

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.

  Pretendents

  Vienas akadēmiskās stundas (45 minūtes) cena grupai, kurā ir līdz 20 dalībniekiem (EUR bez PVN)

  1.

  SIA “Ķemers Business and Law Company”

  138.52

  2.

  SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”

  25.45

  3.

  SIA “Open Mind Management”

  125.00

  4.

  SIA “Opmans”

  69.00

  5.

  SIA “Darbscv.LV”

  110.00

  6.

  SIA “O.D.A”

  101.75

  7.

  SIA “NK konsultāciju birojs”

  74.88

  8.

  Valsts administrācijas skola

  97.35

   
 2. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” – pretendents iepirkuma komisijai sniegtajā paskaidrojumā norādīja, ka kļūdaini savā finanšu piedāvājumā norādījis mācību kursa izmaksas vienam dalībniekam, nevis vienas akadēmiskās stundas (45 minūtes) cenu grupai, kurā ir līdz 20 dalībniekiem, kā tas bija noteikts iepirkuma dokumentācijā. Komisija, izvērtējot paskaidrojumu, secināja, ka pretendenta sniegtā informācija ir uzskatāma par piedāvājuma grozījumu un nevar tikt kvalificēta par aritmētisko kļūdu, un pieņēma lēmumu izslēgt SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” no turpmākas dalības iepirkumā, jo pretendentam nav tiesību grozīt piedāvājumu, tajā skaitā, finanšu piedāvājumu, pēc piedāvājumu atvēršanas.
  SIA “Darbscv.LV”- iesniegtajā piedāvājumā pretendenta iepriekšējā pieredze nav atbilstoša Vispārīgās informācijas 8.4.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, kas nosaka, ka pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt organizējušam vismaz 3 (trīs) līdzīgus (iestādes vai struktūrvienības, vai darbinieka darba izpildes novērtēšanas sistēmas izstrāde un izmantošana – mērķu izvirzīšana, rezultatīvo rādītāju noteikšana, mērķu kaskadēšana). Norādīto pakalpojumu kopējai līgumcenai jābūt ne mazākai par 80% no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas šim iepirkumam. Komisijas saskaņā ar formulu[1] aprēķinātā SIA “Darbscv.LV” piedāvājumam kopējā līgumcena ir 18 920,00 EUR (80% no piedāvātās kopējās līgumcenas ir 15 136,00 EUR). SIA “Darbscv.LV” pieredzes aprakstā norādīto pakalpojumu kopēja līgumcena ir 11 800,00 EUR, kas nav atbilstoša noteiktajām prasībām.
  SIA “Ķemers Business and Law Company”- iesniegtajā piedāvājumā pretendenta iepriekšējā pieredze nav atbilstoša Vispārīgās informācijas 8.4.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, kas nosaka, ka pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt organizējušam vismaz 3 (trīs) līdzīgus (iestādes vai struktūrvienības, vai darbinieka darba izpildes novērtēšanas sistēmas izstrāde un izmantošana – mērķu izvirzīšana, rezultatīvo rādītāju noteikšana, mērķu kaskadēšana). Pretendents savā pieredzes aprakstā ir norādījis pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmumos esošo vadības sistēmu izpēti un jaunu vadības sistēmu ieviešanu, klientu apkalpošanas darbinieku kompetenču modeli un sistēmas izstrādi, un konsultāciju sniegšanu personāla politikas dokumentu izstrādē, kuru rezultātā uzņēmumā ieviests un izveidots kompetenču modelis un atestācijas sistēma, kas nav atbilstoša noteiktajām prasībām.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Opmans”, kura iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilda visām piedāvājumā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.2.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (100 punktus), un uz SIA „Opmans” nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.  Pārējie pretendenti, kuru piedāvājumi atbilda visām izvirzītajām prasībām, saskaņā ar Vispārīgās informācijas 10.2.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva šādu punktu skaitu: SIA “NK konsultāciju birojs”-96.86 punktus, SIA “O.D.A” – 84.13 punktus, Valsts administrācijas skola – 75.35 punktus un SIA “Open Mind Management” - 70.08 punktus.

[1]KL = (VCx18x8) + (VCx7x4)
KL – aprēķinātā kopējā līgumcena
VC -  pretendenta piedāvātā  vienas akadēmiskās stundas (45 minūtes) cenu grupai ar kopējo apmācāmo grupu skaitu
18 -  I mērķauditorijas grupu skaits
7 - II mērķauditorijai grupu skaits
8 - maksimālais stundu skaits I mērķauditorijai
4 – maksimālais stundu skaits II mērķauditorijai

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums „Biroja darba galdu piegāde”

(Identifikācijas Nr.FM2014/23)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (euro bez PVN)

  1.

  SIA „Salons Arka”

  5266,08

  2.

  SIA „Torņa mēbeles”

  5949,00

  3.

  SIA „RB-11”

  4140,00

  4.

  SIA „Lazurīts S”

  7170,30

  5.

  SIA „Ēdelveiss EG”

  4320,00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Noraidīts SIA „RB-11” piedāvājums, kā neatbilstošs iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents 1.1.apakšpunktā piedāvājis pasūtītāja prasībām neatbilstošu galdu – nav paredzēts, ka galda virsma izturēs pasūtītāja noteikto noslodzi, netiek paredzēts klaviatūras plaukts pasūtītāja prasītajā izpildījumā, nav paredzēts, ka galda virsmas maliņas un korpuss tiks apstrādāts ar prasībām atbilstošu materiālu.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Ēdelveiss EG” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums „Par ugunsmūra piegādi”

(Identifikācijas Nr.FM2014/21)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (euro bez PVN)

  1.

  SIA „Stallion”

  9985,00

  2.

  SIA „Santa Monica Networks”

  9999,38


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Stallion” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums

Nosaukums „Divu vieglo automašīnu piegāde”

(Identifikācijas Nr.FM2014/20)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (euro bez PVN)

  1.

  SIA „Mūsu Auto Valmiera”

  40931,00

  2.

  SIA „Karlo Motors”

  39150,42

  3.

  SIA „Moller Auto Krasta”

  40991,74

  4.

  SIA „Auto Blitz”

  36500,00

  5.

  SIA „Inchcape Motors Latvia”

  37950,00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Auto Blitz” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

Nosaukums: „Būvniecības ekspertu pakalpojumu saņemšana vadošās iestādes un revīzijas iestādes vajadzībām”

(Identifikācijas Nr. FM2013/7-TP/VI, Nr. FM2013/5-EEZ/NOFI/N1) 

1.daļa „Būvniecībasekspertu pakalpojumi konsultāciju sniegšanai un pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanas vietās”

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  Līgumcena

  (EUR bez PVN)

  1.

  SIA “Akorda”

  13 980,00

  19 891,75

  2.

  SIA “Firma L4”

  13 500,00

  19 208,77

  3.

  SIA “BaltLine Globe”

  9 690,00

  13 787,63

  4.

  Personu apvienība SIA “Konsorts” un “Geo Consultants”

  11 250,00

  16 007,31

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “BaltLine Globe”iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

2.daļaKonsultāciju sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos”

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  Līgumcena

  (EUR bez PVN)

  1.

  SIA “Firma L4”

  13 400,00

  19 066,48

  2.

  SIA “BaltLine Globe”

  13 280,00

  18 895,74

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “BaltLine Globe”iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

”Automatizētās lietvedības sistēmas funkcionalitātes un tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana un uzturēšana”

identifikācijas Nr. FM2013/16-SFTP, FM2013/62

03.02.2014.

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr. p.k.

  Pretendents

  Līgumcena *

  (EUR bez PVN)

  1.

  SIA „Datorika”

  40 710

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Datorika” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.
 5. Cita informācija: *līgumcena, ko iepirkuma komisija vērtēja.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

"Starptautisko grāmatvedības standartu, Starptautisko finanšu pārskatu standartu, tai skaitā interpretāciju, tulkojumu pārskatīšana no angļu valodas uz latviešu valodu”

 (Identifikācijas Nr.FM2013/3-CH/TPP/PB)

20.01.2014.

 1. Pretendenta nosaukuma un piedāvātā līgumcena: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (EUR bez PVN)

  1.

  SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”

  11 599

   
 2. Noraidītais pretendents un noraidīšanas iemesls: SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” tika izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā, kā  neatbilstošs Vispārīgās informācijas 9.1.1. , 9.2.2.2. un 9.2.2.3.apakšpunkta prasībām.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Nav. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz Vispārīgās informācijas 11.5. punktu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Eksperta izvērtējums  par makroekonomisko rādītāju prognozēšanas uzlabošanu un vidēja termiņa makroekonomikas prognozēšanas modeļa pilnveidošanu”,

(Identifikācijas Nr.FM2013/14-SFTP)

27.12.2013.

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr. p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  1.

  Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas  Politikas Studiju centrs”

  18 000.00

  2.

  Rīgas Tehniskā universitāte

  20 000.00

  3.

  SIA “Deloitte Latvia”

  56 000.00

  4.

  SIA “KPMG Baltics”

  15 000.00

  5.

  Personu apvienība “SIA Civitta Latvija” un UAB “Civitta””

  7 448.00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Personu apvienība “SIA Civitta Latvija” un UAB “Civitta”” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.
 5. Cita informācija: SIA “Deloitte Latvia” iesniegtais piedāvājums netika vērtēts, jo pārsniedza Publisko iepirkuma likumā 8.¹ panta pirmā daļā noteiktās līgumcenu robežas.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Informatīvā materiāla „Iepazīsti jauno eiro monētu” izvietošana pieturvietās visā Latvijas teritorijā un vides lielformāta stendos Latvijas pierobežas zonā”  

(Identifikācijas Nr. FM2013/63)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)/ (EUR bez PVN)

  1.

  SIA „JCDecaux”

  13 635,14/ 19401,06


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. Iepirkums veikts 8.1 panta 10.daļas kārtībā.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: kandidāts vienīgais piedāvā informatīvo materiālu izvietošanu konkrētu Latvijas pilsētu pieturvietu stendos un lielformāta vides stendos Latvijas pierobežas zonā.
 4.  Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „JCDecaux” iesniegtais piedāvājums atbilda visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Komunikācijas kampaņas „Pareizas rīcības kampaņa” materiālu izvietošana medijos (TV un radio) „Euro komunikācijas projekta” ietvaros”  

(Identifikācijas Nr. FM2013/60)

 1. Kandidātu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (EUR bez PVN)

  1.

  Valsts SIA “Latvijas Radio”

  7420.64

  2.

  SIA „RNR Ltd.”

  1730.21

  3.

  SIA „BATMAN REKLĀMA”

  1784.28

  4.

  SIA „Radio Reklāma”

  356.00

   
   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: kandidāti uzaicināti pamatojoties uz izstrādāto un apstiprināto stratēģisko plānu, lai nodrošināt apstiprināta stratēģiska un taktiska mediju plāna izpildi un sasniegtu komunikācijas kampaņas „Pareizas rīcības kampaņa” uzstādītos mērķus.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: nav.

Komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta sesto daļu pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo saskaņā ar apstiprinātu stratēģisko un taktisko mediju plānu, komunikācijas kampaņu „Pareizas rīcības kampaņa”  jāīsteno laika posmā no 2013.gada 23.decembra līdz 2014.gada 10.janvārim, plānā ir norādīti arī mediju kanāli ar kuru palīdzību var sasniegt minētās kampaņas mērķi, līdz ar to kampaņas īstenošanas termiņiem ir jābūt ievērotiem, tie tika norādīti arī tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājuma formā, bet dažiem kandidātiem veicot pārbaudi tika konstatēti nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Tā kā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta 5¹.panta 2.punktu pasūtītājam par konstatēto ir pienākums informēt kandidātu un jānosaka 10 darbadienu termiņu konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai, komisija konstatēja, ka kampaņu nav iespējams īstenot noteiktajā laika posmā.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta B daļas iepirkums

 Ziņu aģentūru pakalpojumi Finanšu ministrijai

(Identifikācijas Nr. FM 2013/57)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (EUR bez PVN)

  1.

  SIA „LETA”

  1.daļai EUR 9210.00 3.daļai EUR 10056.00

  2.

  SIA „BNS – Latvija”

  2.daļai EUR 5976.12


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir  zemākā cena.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
  Pretendentu:  SIA „LETA” un SIA „BNS – Latvija” iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem visām izvirzītajām prasībām.

Lēmums

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Nosaukums: „Tulkošanas un redaktora pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. FM2013/8-TP/VI)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena LVL bez PVN

  1.

  SIA “Amber Line”

  4.49

  2.

  SIA “Konels”

  7.31

  3.

  SIA “Medlex Baltics”

  5.93

  4.

  SIA „Language Master International”

  6.70

   
   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA „Amber Line”  tika izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā, kā  neatbilstošs Vispārīgās informācijas 8.5.1.1.apakšpunkta prasībām.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Medlex Baltics” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Starptautisko grāmatvedības standartu, Starptautisko finanšu pārskatu standartu, tai skaitā interpretāciju, tulkojumu pārskatīšana”, (Identifikācijas Nr.FM2013/2-CH/TPP/PB)

 10.12.2013.

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena
  (LVL bez PVN)

  1.

  SIA „Linearis”

  6 200.00

  2.

  SIA „Ernst&Young Baltic”

  20 880.00


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Nav. Iepirkums tiek pārtraukts, jo uzvarētājs iepirkumā - SIA „Linearis” atteicās slēgt iepirkuma līgumu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Starptautisko grāmatvedības standartu, Starptautisko finanšu pārskatu standartu, tai skaitā interpretāciju, tulkojumu pārskatīšana”, (Identifikācijas Nr.FM2013/2-CH/TPP/PB)

7.11.2013. 

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  1.

  SIA „Linearis”

  6 200.00

  2.

  SIA „Ernst&Young Baltic”

  20 880.00


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Linearis” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Nosaukums: „Konsultāciju sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos”,

(Identifikācijas Nr.FM2013/4-EEZ/NOFI/N1)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: Nav
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Nav.
 5. Komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta sesto daļu pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Nosaukums: „Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde un īstenošana par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā”

(Identifikācijas Nr. FM2013/6-TP/VI) 

 1.  Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  1.

  SIA “Hill and Knowlton Latvia”

  7990,00

  2.

  SIA „EKO MEDIA”

  6960,00

  3.

  SIA „Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils”

  8097,60


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Vispārīgajā informācijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „EKO MEDIA” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir atzīts par visizdevīgāko, jo ir ieguvis augstāko kopējo punktu skaitu – 100punktus (SIA „Hill and Knowlton Latvia” ieguva 59,46 punktus , SIA „Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils” ieguva74,12).

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Nosaukums „Juridisko pakalpojumu saņemšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādes vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.FM2013/3-EEZ/NOFI/N1)

16.10.2013. 

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena

  (LVL bez PVN)

  1.

  SIA “OZA”

  5 820,00

  2.

  ZAB “Raidla Lejiņš un Norcous”

  7 090,00

  3.

  ZAB „Kronbergs & Čukste”

  5 450,00

  4.

  ZAB „MAGNUSSON”

  6 089,20

  5.

  ZAB “Davidsons un partneri”

  5 620,00


   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Zvērinātu advokātu biroja „Kronbergs & Čukste”iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Finanšu ministrijā esošo kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju

(Identifikācijas Nr. FM2013/47)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  SIA “IB Serviss”

  Piedāvātā kopējā cena vērtēšanai 18873.25

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.          
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
  Pretendenta  SIA “IB Serviss” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Nosaukums „Rokasgrāmatas „Starptautisko revīzijas standartu lietošana mazo un vidējo uzņēmumu revīzijās” tulkošana”

(Identifikācijas Nr.FM2013/1CH/TPP/PB)

 23.09.2013. 

 1. Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

  3600,00

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
   
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar zemāko līgumcenu.
   
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijasiesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta B daļas iepirkums

Finanšu ministrijas darbinieku kompetenču attīstīšanas pakalpojumi

(Identifikācijas Nr. FM 2013/40)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  SIA „Open Mind Management”

  8259.00

  2.

  Komunikāciju aģentūra ”Puzzle”

  8250.00

  3.

  SIA „O.D.A.”

  7205.00

  4.

  SIA „Komercizglītības centrs”

  8264.00

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta: SIA „Open Mind Management” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

“Telekomunikāciju iekārtas Avaya Communication Server 1000E uzturēšanas pakalpojumi”

  (Identifikācijas Nr. FM2013/33)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (LVL bez PVN)

1.

SIA “Belam-Rīga”

Piedāvātā līgumcena 36 mēnešiem10584.00

 
2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:  nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 
4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Belam-Rīga” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

“Kompaktklases vieglās automašīnas piegāde”  (Identifikācijas Nr. FM2013/32)

 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (LVL bez PVN)

1.

SIA “Tehauto”

8525,62

2.

SIA “Euro- Auto”

9129,28

3.

SIA “Karlo Motors”

10743,80

4.

SIA “Inchcape Motors Latvia”

8966,12

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:  SIA “Inchcape Motors Latvia”. Pretendents nav iesniedzis Vispārīgās informācijas 9.6. punktā noteiktos dokumentus.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Tehauto” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

„Video un audio materiālu izveidošana valsts fiskālo un monetāro jautājumu skaidrošanai”  (Identifikācijas Nr. FM2013/21)

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (LVL bez PVN)

1.

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” un SIA „80art”

9965.50

2.

SIA „EKO MEDIA”

16500.-

3.

SIA „HANSA MEDIA”

15940.52

4.

SIA „JURA PODNIEKA STUDIJA”

10030.-

5.

Eduard Kolik

14698.-

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Eduard Kolik (nav iesniegts Pretendenta brīvā formā sagatavots apraksts, kas apliecina 8.4.1., 8.4.2. un 8.4.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, norādot pasūtītāju kontaktinformāciju. Iesniegta  tikai viena no divām prasītajām rekomendācijām/atsauksmēm, kurās būtu aprakstīts sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums, norādot pasūtītāju kontaktinformāciju (vispārīgās informācijas 9.3.p.); pretendents  nav iesniedzis brīvā formā sagatavotu aprakstu, kas apliecina 8.5. apakšpunkta prasību izpildi piesaistītajam projekta vadītājam, kā arī nav iesniegta informācija par projektu līgumcenām (vispārīgās informācijas 9.4.p.).

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” un SIA „80art” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā

(Identifikācijas Nr. FM 2013/1-ESF/SFTP)

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (LVL bez PVN)

1

Rīgas  Tehniskā univeristāte

15 780.00

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta  Rīgas  Tehniskā univeristāte iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

„Komunikācijas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšana valsts fiskālajos un monetārajos jautājumos”(Identifikācijas Nr. FM2012/57)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (LVL bez PVN)

1.

SIA „Repute”

14900.-

2.

SIA „Tēls PR

17900.-

3.

SIA „Mediju tilts”

14825.-

4.

SIA „BE PROUD”

15420.-

5.

SIA „Baltijas komunikāciju centrs”

16100.-

6.

SIA „KPMS&Partneri”

12460.-

7.

SIA „Baltic Communication Partners”

8645.-

8.

SIA „Hill and Knowlton Latvia”

48585.-

9.

SIA „B Communications”

14880.-

10.

SIA „PROSPERO”

24758.-

11.

SIA „KOMUNIKĀCIJU AĢENTŪRA”

29764.-

12.

SIA „Hauska&Partner”

15160.-

13.

SIA „Euro RSCG PR”

13000.-

14.

SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”

60290.-

 

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Baltic Communication Partners” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta iepirkums

 Finanšu ministrijas amatu vērtēšana, grupēšana amatu/algu grupās un atalgojuma salīdzinājums pret darba tirgu

(Identifikācijas Nr. FM 2012/46)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
   

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  SIA „Fontes vadības konsultācijas”

  7920.00

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
   
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
   
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta  SIA „Fontes vadības konsultācijas” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums


“Darba aizsardzības sistēmas un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Finanšu ministrijā”

(Identifikācijas Nr. FM 2012/31)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  SIA “Darba drošības centrs”

  3072,00

  2.

  SIA “FN serviss”

  3800,00

  3.

  SIA “Media Control”

  3836,00

  4.

  SIA “Grif”

  3990,00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
   
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu
   
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta   SIA “Darba drošības centrs” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām ar viszemāko piedāvāto līgumcenu LVL 3072,00 bez PVN.

 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„13 „eViews” programmatūras licenču iegāde”

 (identifikācijas Nr. FM2012/4-ESF/SFTP)

 

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

  Nr.p.k.

  Pretendents

  Līgumcena (LVL bez PVN)

  1.

  SIA „DPA”

  6 500,00

  2.

  SIA „1 un 2 ”

  4 356,00

   
 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: Nav
   
 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu
   
 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA „1 un 2” iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu LVL 4 356,00 bez PVN. 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija