Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2018. gadā 18.12.2018

 

Līguma 
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena (EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Latvijas Radio informatīva ziņojuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

FM2018/92 (TP KOM)

04.01.2019. - VSIA Latvijas Radio 19 830,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Radio SWH+ raidījuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

FM2018/93 (TP KOM)

02.01.2019. - AS RADIO SWH 8 495,20 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
“Konferences „Iepirkumu Gada balva un Iepirkumu Gada konference 2018” norises nodrošināšanas pakalpojums” FM2018/88 (CA) - 14.12.2018. 1.daļa:SIA “PROSPERO”;
2.daļa: SIA “Bumbierkoks”
1.daļa: 10000 EUR;
2.daļa:  9900 EUR
1.daļa: 2019.gada  17.janvāris/līdz Līguma saistību izpildei;
2.daļa: 2018.gada  21.decembris
Video pārraide Rīgas sabiedriskajā transportā

FM 2018/90 (TP KOM)

17.12.2018. - SIA "TeleBaltics" 6 000,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Semināra sagatavošana un novadīšana par tēmu “Revīzijas iestādes darba nākotnēšanas un attīstības stratēģijas pilnveide” FM2018/86 (TP RI) - - Rinalds Rudzītis 250,00 EUR Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 2018.gada 12., 13.decembrī

FM2018/84 (TP RI)

- - SIA “Dubultmuiža” 1 140.00 EUR Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
FM2018/67 (CI) 24.10.2018 23.11.2018 SIA “OSS Networks” 525 760.00 60 mēneši
„Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai” FM2018/85 (CA) - 06.12.2018. 1.daļa: SIA ”LETA”
2.daļa: SIA “LETA”
11952.00 EUR
13920.00 EUR
31. 12.2019.
Finanšu ministrijas darbības izvērtējums FM2018/77 (CA) - - SIA “FC Latvia” 1300.00 20.12.2018.
Finanšu ministrijas preses telpas iekārtošana saskaņā ar vienoto valsts pārvaldes vizuālo identitāti FM2018/81 (CA) - - SIA “Agency B” 3991.93 20.12.2018.
Telpu noma FM2018/82 (CA) - - VSIA Latvijas Nacionālais teātris 5453.51 20.11.2018.
Sociāli informatīvo materiālu par nodokļu politiku, kā arī to saistītiem jautājumiem izvietošana drukātajos (populārākajos laikrakstos un žurnālos) medijos  FM2018/79 (CA) - 16.11.2018. 1.daļa: SIA “Izdevniecība Dienas mediji”;
2.daļa: AS “LATVIJAS MEDIJI”;
3.daļa: AS “Cits medijs”;
 4.daļa: IA“IZDEVNIECĪBA        RĪGAS VILŅI”;
5.daļa: SIA “Mediju nams”;
6.daļa: SIA “ŽURNĀLS SANTA”;
7.daļa: SIA “ŽURNĀLS SANTA”.
1.daļa: 2620.80 EUR;
  2.daļa: 1087.56 EUR;
  3.daļa:   750.00 EUR;
  4.daļa: 1500.00 EUR;
  5.daļa:  662.17 EUR;
  6.daļa: 2240.00 EUR;
  7.daļa: 1008.00 EUR.
 21.12.2018/
Līguma saistību pilnīgai izpildei
Sociāli informatīvo materiālu par nodokļu politiku, kā arī to saistītiem jautājumiem izvietošana ziņu portālos FM2018/80 (CA) - 21.11.2018. 1.daļa: AS “DELFI”;
2.daļa: SIA “TV NET”;
3.daļa:SIA“IZDEVNIECĪBA        RĪGAS VILŅI”
1.daļa: 2000 EUR;
2.daļa: 2000 EUR;
3.daļa: 2000 EUR.
21.12.2018/
Līguma saistību pilnīgai izpildei
Tiešsaistē esošās ES fondu informācijas satura un www.esfondi.lv pārlūkošanas statistikas analīze FM2018/76 (TP KOM) - 08.11.2018. SIA Cube Aģentūra 2 555,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Valsts pārvaldes iekšējā audita politikas novērtējums Finanšu ministrijas vajadzībām FM2018/71 (CA) - -  SIA Deloitte Audits Latvia 9999,99 18.12.2018.
Finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācības FM2018/72 (CA) - 12.10.2018. SIA Skrivanek Baltic 21000,00 31.05.2019.
Kohēzijas politikas konferences „RIGA COHESION CONFERENCE” organizēšana

FM 2018/58 (TP KOM)

- 08.08.2018. SIA“PROSPERO” 37 150,00 + 584,72 ((ar PVN)Izdevumu kompensācija, kas saistīta ar paneļa diskusiju dalībnieku dalību konferencē) Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Mācību seminārs Finanšu ministrijas darbiniekiem par fizisko personu datu aizsardzību” FM2018/70 (CA) - 03.10.2018. SIA “PAC Agenda” 5208 EUR 01.12.2018.
Ar biznesa inteliģences sistēmas Jedox ieviešanu Finanšu ministrijā saistīto iespēju un izmaksu novērtējums Nr.FM2018/68 (CA) - - SIA “RGP” 250,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā

FM2018/34 (TP IZV)

13.07.2018. 02.08.2018. Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” 43 460 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde” FM2018/65(CA; TP KOM) 31.08.2018. 11.09.2018. 1.daļa: SIA ”Watermelon”;
 2.daļa: SIA ”Watermelon";
3.daļa: SIA ”Watermelon".
5696.00 EUR;
4007.50 EUR;
1418.00 EUR
26.10.2018;
12.10.2018;
12.10.2018
„Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde” FM2018/64(TP KOM) - 06.09.18. SIA”ST Balters” 3100 EUR 30.09.2018.
„Finanšu ministrijas darbinieku personīgās izaugsmes treniņš” FM2018/63 (CA) - 24.08.2018. SIA
“TRIVIUMS apmācība”
4800 EUR 15.10.2018/līdz Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei
2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums

FM2018/31 (TP IZV)

18.06.2018. 10.07.2018. SIA “Enviroprojekts” 35 000 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums

FM2018/29 (TP IZV)

12.06.2018. 03.07.2018. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ernst & Young Baltic” 50 000 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums FM2018/35 (TP IZV) 14.06.2018. 05.07.2018. SIA “CETERA” 31 890,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” FM2018/60(TP IZV) - - Biedrība “Ūdensaina” 7 900,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Optisko šķiedru noma” FM2018/59 (CA) 24.07.18 06.08.2018 VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 14 000 EUR 01. 09.2021

Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte

 

Vienošanās par grozījumiem

FM 2018/57 (TP KOM)

23.07.2018. 03.08.2018. SIA“PR Kvadrāts” 41 888,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Sinhronās tulkošanas aprīkojuma īre sarunu festivālā “LAMPA” FM2018/56 (TP KOM) - - FM2018/53 (TP KOM) 70,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Moderatora dalība diskusijā "PĒC 2020. GADA - ZĪLE ROKĀ VAI MEDNIS KO?KĀ?", sarunu festivālā “LAMPA” FM2018/54 (TP KOM) - - Aidis Tomsons 247,80 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Lektora dalība diskusijā "PĒC 2020. GADA - ZĪLE ROKĀ VAI MEDNIS KO?KĀ?" , sarunu festivālā “LAMPA” FM2018/53 (TP KOM) - - Viesturs Celmiņš 260,40 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Finanšu ministrijas Pretkrāpšanas kustības #Atkrāpies! informatīvo mājaslapu atkrapies.lv un fraudoff.eu administrēšanas pakalpojums FM2018/49(CA)  - - SIA “RATE IT SERVICES” 3000,-  EUR 21.12.2018.
Par dalību sarunu festivālā “LAMPA” FM2018/51 (TP KOM) - - Nodibinājums „Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” 1000,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Ēdināšanas pakalpojuma (kafijas pauzes) nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes dalībniekiem FM2018/48 (TP VI) - - SIA "Riga Catering Service" 525,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Sinhronās tulkošanas un mobilās sinhronās tulkošanas iekārtas nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas projektu vizīšu laikā FM2018/46 (TP VI) - - SIA “POLYGLOT tulkojumi” 1 190,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Transporta pakalpojuma (autobusa un šofera) nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes dalībniekiem FM2018/45 (TP VI) - - SIA "Fortuna Travel" 300,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Ēdināšanas pakalpojuma (pusdienu) nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes dalībniekiem

FM2018/44 (TP VI)

- - SIA "Lāči” 750,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Informatīvo materiālu izgatavošana, druka un piegāde vizuālās identitātes nodrošināšanai konferences Nordic Forum ietvaros FM 2018/32 (EEZ/NOFI/N2) - - SIA “Zīmogu darbnīca” 127.00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā” FM2018/43(CA) 25.05.2018 06.06.2018 SIA“KĀRKLS” 169 000 EUR 30.06.2021/Līgumcenas izpildei
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā ēkas fasādes balkonu apzaļumošanu  FM2018/42(CA)  - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 665  EUR 30.09.2018.

Apmācību organizēšana Finanšu ministrijas zemākā līmeņa vadītājiem

FM2018/40(CA)  - - SIA “FC LATVIA” 11 650  EUR 26.10.2018.
Mācību semināru “Vingrošana darba vietā veselības stiprināšanai” organizēšana FM2018/39(CA)  - - SIA “Fizioterapijas studija - Tore” 180  EUR

29.05.2018.

Finanšu ministrijas Goda zīmes 30 (trīsdesmit) komplektu izgatavošana sadarbībā ar Lietuvas monētu kaltuvi

FM2018/33(CA)  - - VSIA “Latvijas proves birojs” 6746,93  EUR 30.06.2018.
Mācību semināru “Veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipi” organizēšana FM2018/38(CA)  - - SIA “REAKTORS” 382,11  EUR 21.05.2018.
Mācību semināru “Stress un izdegšana darba vietā, veselību veicinoša darba vide” organizēšana FM2018/37(CA)  - -

Latvijas arodslimību ārstu biedrība

240  EUR 16.05.2018.
Par sociāli informatīvas komunikāciju kampaņas “#ATKRĀPIES!” 2018.gadam izstrādi un realizāciju FM2018/28  - - SIA “PR KVADRĀTS”  8500  EUR 31.05.2018.
Par prezentācijas iekārtu piegādi Smilšu ielā 1, Rīgā, uzstādīšanu un konfigurēšanu FM2018/26  - - SIA “SensusLab” 7980  EUR 11.05.2018.
Par dīzeļģeneratora E250VMAS un automātiskās rezerves ieslēgšanās sistēmas (Smilšu ielā 1, Rīgā) plānoto apkopi  FM2018/25  - - SIA “Industry Service Partner” 4720  EUR 31.03.2021.
Revidenta pakalpojumi par Twinning Light projektu HR 14 IPA FI04 16 “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” FM2018/20  - - SIA “KPMG Baltics” 3305,79  EUR 02.05.2018.
Finanšu ministrijas finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas funkcionalitātes uzlabošana FM2018/27  - - SIA “DIVI grupa” 8 160,00  EUR 12.06.2018.
Reprezentācijas materiālu piegāde FM2018/22  - - SIA “PRO-BALTIC” 5786,00 EUR 30.05.2018.
FM personas datu aizsardzības stāvokļa novērtēšana ar trūkumu identificēšanu, atzinumu un ieteikumu izstrādi FM2018/21  - - KPMG zvērinātu advokātu birojs 9900,00 EUR 26.04.2018.
„Sociāli informatīvās un izglītojošās komunikācijas kampaņas izstrāde un realizācija” FM2017/68 09.01.2018 30.01.18 SIA “MEDIJU TILTS” 80 000.00 10 mēneši /līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei
“Noslēguma izvērtējums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”” FM2017/53 (TP IZV) 13.10.2017. 06.11.2017. SIA “Oxford Research Baltics” 44 800,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Informatīvo materiālu (infografiku) dizaina, maketu un drukas failu izstrādes  pakalpojums” FM2018/10 - SIA “PROJECT : SEVEN” 9542 EUR 20.12.2018/līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei
De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde un ieviešana, uzturēšana un izmaiņu veikšana

FM2017/54 (DE MINIMIS IS)

01.10.2017. 06.11.2018. SIA “EUROSCREEN” 94 970 4 (četri) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai 
„Finanšu ministrijas, tās padotības iestāžu un Fiskālās disciplīnas padomes nodarbināto personu veselības apdrošināšana” FM2017/48 (CI) 29.09.17 06.11.17 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle 218 211.00 EUR Divi apdrošināšanas gadi/līdz Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei
Datu bāzes abonēšana  FM2018/18  - - SIA “Firmas.lv” 1400,00

31.01.2020.

Lekcijas sagatavošana un novadīšana Baltijas ES fondu komunikācijas ekspertu (3B) sanāksmes dalībniekiem

FM2018/16 (TP KOM)

- - Olga Kazaka 176,47 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Lekcijas sagatavošana un novadīšana Baltijas ES fondu komunikācijas ekspertu (3B) sanāksmes dalībniekiem

FM2018/17 (TP KOM)

- - Dagnija Lejiņa 588,24 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Socioloģiskais pētījums un pētījumu rezultātu apkopošana  FM2018/8  - - SIA “SKDS” 2312,61 15.02.2018.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Baltijas ES fondu komunikācijas ekspertu (3B) sanāksmes dalībniekiem

FM2018/14 (TP KOM)

- - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pētertornis” 793,20 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Finanšu ministrijas mājas lapas administrēšanas pakalpojums” FM2018/9 - - SIA “RATE IT SERVICES” 5000 21.12.2018 / līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei
             

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija