Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

2017.gads 09.01.2018

 

Līguma 
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena (EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana revīzijas iestādes darbinieku semināram  FM2017/72 (TP RI) - - SIA “Dubultmuiža” 800,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai FM2017/76 - 19.12.2017

1.daļa: SIA ”LETA”

2.daļa: SIA “LETA”

11952.00 EUR

26904.00 EUR

31. 12.2018

Par Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita nodaļas darba atbilstības un kvalitātes  ārējo novērtējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem iekšējā audita jomā

FM2017/75  - - SIA “KPMG Baltics” 6000,00 EUR 31.01.2018.
Ēdienu pasniegšanas pakalpojums Finanšu ministrijas organizētajā pasākumā “Nodokļu maksātāju forums 2017”  FM2017/73  - - SIA “NĪKE-E” 4461,00 EUR 13.12.2017.
„Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītajiem jautājumiem izvietošana  ziņu portālos” FM2017/71 - 05.12.2017 1.daļa: AS ”DELFI”;
 2.daļa: SIA “TV NET”; 
3.daļa: SIA IZDEVNIECĪBA” RĪGAS VIĻŅI”
5000.00 EUR 4995.25 EUR 5000.00 EUR 31.12.2017
Semināra sagatavošana un novadīšana revīzijas iestādes darbiniekiem FM2017/69 (TP RI) - - Ivars Austers 745.80 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 

Par izdevumu kompensēšanu no bilaterālā fonda, kas saistīti ar Norvēģijas žurnālista dalību  diskusijā „Making the case for quality journalism in the post-truth world”, kas norisinājās sarunu festivāla LAMPA ietvaros

FM2017/39 (EEZ/NOFI/N1) - - Biedrība "Baltijas Mediju izcilības centrs" 2 500,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda noslēguma pasākuma organizēšana FM2017/45 (EEZ/NOFI/N1) - - SIA "Prospero" 7 388.43 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Par telpu izmaksu kompensēšanu no bilaterālā fonda Ziemeļvalstu Baltijas Biznesa foruma pasākuma nodrošināšanai FM2017/59 (EEZ/NOFI/N1) - - Biedrība “THE NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN LATVIA” 829,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
“Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un  komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”” FM2017/49 (TP IZV) 21.08.2017. 11.09.2017. PricewaterhouseCoopers SIA 50 000,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
„Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītajiem jautājumiem izvietošana  drukātajos (populārākajos laikrakstos un žurnālos) medijos” FM2017/67 - 24.11.2017 6.daļa: SIA ”MEDIJU NAMS” 4000 EUR 31.12.2017
„Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītajiem jautājumiem izvietošana  drukātajos (populārākajos laikrakstos un žurnālos) medijos” FM2017/67 - 24.11.2017

1.daļa: SIA ”Izdevniecība Dienas Mediji”;

2.daļa: AS”LATVIJAS MEDIJI”;

3.daļa: SIA “IZDEVNIECĪBAS NAMS “PRINT MEDIA””;

4.daļa: AS “Cits Medijs”;

5.daļa: SIA “IZDEVNIECĪBA “RĪGAS VIĻŅI””;

7.daļa: SIA “Izdevniecība “Dienas Bizness””;

8.daļa: SIA “ŽURNĀLS SANTA”;

9.daļa: SIA “ŽURNĀLS SANTA”

8000 EUR;

 

4000 EUR;

 

1000 EUR;

 

 

4000 EUR;

 

4000 EUR;

 

4000 EUR;

 

8000 EUR;

 

4000 EUR

31.12.2017
„Sociāli informatīvo materiālu par 2018.gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu un vides statiskajos un dinamiskajos reklāmas stendos” FM2017/62 - 06.11.17 SIA ”JCDecaux Latvija” 41 900 31.12.2017
Finanšu ministrijas vadības un padotības iestāžu vadītāju mācības par komunikācijas tendencēm sociālajos tīklos FM2017/66 - - Olga Kazaka 372,9  10.11.2017
Darbinieku angļu valodas apmācības FM2017/61 - - SIA “Skrivanek Baltic” 41 300 30.06.2018.
Noslēguma izvērtējuma „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” izstrāde

FM2017/46 (TP IZV)

31.07.2017. 21.08.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CSE COE” 33 000 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Mācību kursa “SAP BusinessObjects Web Intelligence” un “SAP BusinessObjects Web intelligence advanced” nodrošināšana   FM2017/65 - - SIA“Infotrust” 2190.08 EUR 15.12.2017
Juridisko konsultāciju saņemšana, kā arī Pasūtītāja pārstāvības nodrošināšana, Latvijas nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes MONEYVAL 5. novērtēšanas kārtā par otro nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu FM2017/64 - - Zvēŗināta advokāte Ilze Znotiņa 3000.00 31.12.2017
Telpas apgaismojuma uzlabošanas izbūves darbi ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā FM2017/63 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 4982.01 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Kohēzijas politikas Eiropas Sociālā fonda 60.gadadienai veltīto komunikācijas pasākumu (kampaņas) organizēšana

FM2017/56 (TP KOM)

21.09.2017. 02.10.2017. AS “TV Latvija” 39500 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes vajadzībām

FM2017/57 (TP KOM)

- - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Watermelon” 1 823,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Noslēguma izvērtējuma „Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” izstrāde

FM2017/31 (TP IZV)

- 19.07.2017. SIA “Ernst & Young Baltic” 48 890,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Darbinieku apmācības (personiskās izaugsmes treniņš) FM2017/58  - - SIA “Training Lab” 9684 EUR 20.12.2017.
„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā” FM2017/52 12.09.17 25.09.17 SIA“Kārkls” 169 000 EUR 20.12.2020/Līguma saistību pilnīgai izpildei

Sniegts atbalsts aktivitātes “De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde” īstenošanas ietvaros:

1. Kvalitatīvi sagatavota tehniskā specifikācija iekļaušanai de minimis atbalsta uzskaites sistēmas, turpmāk – IS, iepirkuma dokumentācijā (dokuments), nodrošinot tehniskās specifikācijas atbilstību spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem IS tehnisko specifikāciju izstrādes jomā. Sagatavotā IS tehniskā specifikācija ir pamats IS iepirkumam.

2. Sagatavota akcepttestēšanas procedūra (sagatavots akcepttestēšanas protokols (dokuments)) un noorganizēta IS testēšana. (Pasūtītājs patur tiesības neīstenot Akcepttestēšanas procedūru).
Veikta tirgus izpēte Veikta tirgus izpēte 24.07.2017. SIA “PricewaterhouseCoopers” 8960,00 12.09.2017.
„FM vadītāju mācību programma “Vadītāju resursu attīstības treniņš””
FM2017/38.2 - -
SIA “Master Sales”
5000 EUR 31.10.2017/Līguma saistību izpildei
„Balss telefonijas  pakalpojums” FM2017/47 - 31.07.2017 SIA“Lattelecom” 10000 EUR 01.04.2019/Līguma saistību izpildei
Informatīvās mājas lapas “atkrāpies.lv” administrēšanas pakalpojums  FM2017/42 - 10.05.2017.  SIA "CINIS" 2500.00 EUR 30.04.2018/Līguma saistību pilnīgai izpildei
Viesnīcas pakalpojumi FM2017/37 - - Mogotel SIA 75.00 EUR/nakts 01.03.2018
Karikatūru izstrāde par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” sasniegtajiem rezultātiem FM2017/43 (CH TPP PB)  -  08.05.2017. Zemgus Zaharāns 720 EUR 23.05.2017.
Sinhronās tulkošanas pakalpojuma sniegšana Eiropas Savienības programmas Hercule III (2014-2020) līdzfinansētajā trīs dienu seminārā "Preventīvi rīki krāpšanas apkarošanai un nacionālās stratēģijas ieviešanai" no 2017.gada 31.maija līdz 2.jūnijam FM2017/36  -   -  Interpreter SIA 1 440.00 02.06.2017
Muzikālais priekšnesums Eiropas Savienības programmas Hercule III (2014-2020) līdzfinansētajā seminārā "Preventīvi rīki krāpšanas apkarošanai un nacionālās stratēģijas ieviešanai"  FM2017/40  -   -  "Daiļrade" Biedrība 255.00 31.05.2017
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas mācību semināra dalībniekiem FM2017/32 (TP IZV)  -   -  SIA "VEFOVEC-Z" 1620,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Video klipa izstrāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda noslēgumam FM2017/30 (EEZ/NOFI/N1)  -   -  SIA "Synergy X" 3850,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Telpu noma semināra nodrošināšanai FM2017/27 (TP IZV)  -   -  Rīgas Tehniskā universitāte 890,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Pasākuma "Starppilsētu sadarbība starp Tronheimu un Daugavpili: Munks satiek Rotko Daugavpilī" līdzfinansēšana no bilateriālā fonda FM2017/25 (EEZ/NOFI/N1)  -    -  Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” 2413,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” paplašinātā sākotnējā novērtējuma izstrāde FM2016/56 (IZV) 13.12.2016. 09.01.2017. SIA “Jaunrades laboratorija” 44 132,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 

Telpu noma semināra nodrošināšanai

FM2017/41

-

-

Valsts administrācijas skola

3 302.11

23.02.2018.

FM vadītāju mācību programma “Vadītāju resursu attīstības treniņš”

FM2017/38

-

-

FranklinCovey Latvia SIA

17 575.00

Līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei

Latvijas un Šveices sadarbības programmas noslēguma pasākuma organizēšana 2017.gada 31.maijā

FM 2017/33 (CH TPF)

-

-

SIA “Prospero”

6 521,55 euro

2017.gada 31.maijā 

Iekšējo auditoru kapacitātes stiprināšanas apmācības – pieredzes apmaiņa ar Šveices Iekšējo auditoru institūtu

FM2017/34 (CH TPP PB)

-

15.03.2017.

Šveices Iekšējo auditoru institūts

19 800 EUR

18.05.2017.

Tulkošanas nodrošināšana no angļu valodas uz latviešu valodu un no latviešu valodas uz angļu valodu Pasūtītāja rīkotajos semināros “Pārliecības karte un pārliecības ietvars”, “Lietderības audits”, “Efektīva tehnika veiksmīga uz risku balstīta audita veikšanai”

FM2017/35(CH TPP PB)

-

26.04.2017.

SIA “Mestako”

4 510, 65 EUR

18.05.2017.

Četru kondicionēšanas sistēmu (STULZ „Cuber Air” ASU 351 A, STULZ „Compact DX” CCU 121 A, Daikin FT60GZV1NB un Midea) un kondicionieru mitrinātāju ūdens attīrīšanas sistēmas servisa apkalpošana

FM2017/26

 -

-

SIA “Salang-P”

1764.00

30.04.2020

„Mobilo sakaru pakalpojumi Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm”

FM2017/14 (CI)

24.02.2017

29.03.17

SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

70 000,00

Trīs gadi/līdz Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei

Līgums par reprezentatīvo preču izgatavošanu un piegādi Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības fondu Vadošās iestādes vajadzībām 

FM 2017/29 (TP KOM)

-

-

SIA “PRO-BALTIC”

          3 898.50

           euro

Līdz 2017.gada 8.maijam 

"Stratēģiskās komunikācijas pakalpojumi"

 FM2017/15

21.02.2017.

20.03.2017.

 SIA "MEDIJU TILTS"

100000

9 mēneši/līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei

Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Tehniskās palīdzības fonds” noslēguma finanšu audita veikšana

FM 2017/28 (CH TPF)

-

-

SIA “Sandra Dzerele un Partneris”

1800,00 euro

Līdz 2017.gada 7.jūnijam 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes organizēšana ārpus Rīgas 2017.gadā

FM2017/16

(TP VI)

28.02.2017

13.03.2017

SIA

 “3K Management”

22 980.00

Līdz abu pušu saistību izpildei

“Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes (Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās”

FM 2017/17 (CH TPP PB)

28.02.2017.

13.03.2017

Zvērinātu advokātu birojs “Kronbergs Čukste Derling”

5 730,00 

02.06.2017. 

“SimBASE datorprogrammas uzlabošana un uzturēšana” 

FM 2017/21 (TP RI)

-

-

SIA “Simourg”

9 910,00 

31.12.2018. 

Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai 

FM 2017/11 (CH TPP PB)

20.02.2017.

03.03.2017.

SIA “KPMG Baltics”

9450,00 

02.06.2017. 

Informācijas sistēmu automatizētas, nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana.

FM2017/22

-

-

SIA “Jauno Tehnoloģiju Centrs”

4500.00EUR

 31 03 2020.

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 3.daļa „Argumentācijas māksla” nodrošināšana” 

FM 2017/9.3 (CH TPP PB)

 24.02.2017.

 07 03 2017.

  SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

639,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 2.daļa „Komandas vadība”

FM 2017/9.2 (CH TPP PB)

24.02.2017

 07.03.2017.

 SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

687,90

līdz 2017.gada 15.maijam

Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā, Smilšu ielā 1.

FM2017/10

20.02.2017.

03.03.2017.

SIA “Droša darba garants”

10080.00EUR

 31.03.2019.

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 4.daļā „Efektīva komunikācija un profesionālā ētika” 

FM 2017/9.4 (CH TPP PB)

24.02.2017.

07.03.2017.

 SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

1 017,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 1.daļā „Mūsdienīgs un efektīvs iekšējā audita pakalpojums valsts pārvaldē”

FM 2017/9.1 (CH TPP PB)

24.02.2017.

07.03.2017.

 Valsts administrācijas skola

10 402,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Informatīvi sociālās kampaņas “Pretkrāpšanas kustība” reklāmas plakātu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža

FM2017/23

SIA “JCDecaux Latvija”

2985.20EUR

09.04.2017.

2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība” un “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējums

FM2016/44 (IZV)

13.09.2016.

14.10.2016.

PS Fidea Technopolis

70 000,00

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

„Finanšu ministrijas nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

FM2016/61

08.11.16

07.12.16

AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”

EUR 112000.00

21.02.2018/līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās ar VSIA Latvijas Proves birojs par Ministrijas apbalvojuma “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda Zīme” komplektu izgatavošanu sadarbībā ar Lietuvas Monētu kaltuvi un piegādi

FM2017/13

-

-

VSIA “Latvijas Proves birojs”

3857.00EUR

30.06.2017.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija