May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

2016.gads 19/02/2019

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes
termiņš

Norvēģijas lektores dalības nodrošināšana Ziemeļvalstu Baltijas Biznesa foruma pasākumā FM2016/59 (EEZ/NOFI/N1) - - Biedrība “THE NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN LATVIA” 1500,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Ekspertu nodrošināšana seminārā “Snieguma vadība un lietderības auditi Norvēģijas valdības administrācijā”, kas tiek organizēts valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem FM2016/77 (EEZ/NOFI/N1) - - Norvēģijas Valdības Finanšu pārvaldības aģentūra 1954,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Mutiskās (sinhronās) tulkošanas nodrošināšana no angļu uz latviešu valodu un no latviešu uz angļu valodu seminārā “Snieguma vadība un lietderības auditi Norvēģijas valdības administrācijā” FM2016/76 (EEZ/NOFI/N1) - - SIA "Mestako" 2121,25 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai FM2016/75 - 16.12.16

1.daļa: SIA "LETA"

2.daļa: SIA "LETA"

10440 EUR

8496 EUR

31.12.2017.
„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana ziņu portālos” FM2016/73 - 12.12.16

1. daļa: A/S”DELFI”; 
2. daļa: SIA ”TV NET”;
3. daļa: SIA ”MEDIA PROFILE”

4000 EUR 4500 EUR 4000 EUR 31. 12.2016
Sinhronās tulkošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana FM2016/72 - - SIA “KT Serviss” 802.50 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei
„Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) Tāmju moduļa aktualizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas vajadzībām un uzturēšana” FM2016/62 - 22.11.16 SIA “DIVI grupa” 5400 EUR 25.02.2020
„Finanšu ministrijas organizētā pasākuma “Latvijas nodokļu maksātāju forums 2016” nodrošināšana” FM2016/67 - 05.12.16 SIA”9.VILNIS” 16100 EUR 21.12.2016.
„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana laikrakstos un žurnālos” FM2016/71 - 05.12.16

6.daļa: SIA ”Mediju nams”;

3.daļa: SIA “Izdevniecības nams “Print media””

4000.00 EUR 1000.00 EUR 31. 12.2016
„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana laikrakstos un žurnālos” FM2016/71 - 05.12.2016.

5.daļa: SIA ”Izdevniecības “Rīgas Viļņi”;

8.daļa: SIA “Žurnāls Santa”;

9.daļa: SIA SIA “Žurnāls Santa”.

4000.00 EUR 5702.00 EUR 4184.00 EUR 31.12.2016
„Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana laikrakstos un žurnālos” FM2016/71 - 05.12.16

2.daļa: A/S ”Lauku Avīze”;

4.daļa: A/S “Cits Medijs”;

7.daļa: SIA “Dienas Bizness”.

4000.00 EUR 4000.00 EUR 4000.00 EUR 31. 12.2016
Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2017. gada valsts budžetu, kā arī ar to saistītiem jautājumiem izvietošana laikrakstos un žurnālos” FM2016/71 - 05.12.16 1.daļa: SIA ”Izdevniecība “Dienas Mediji” 7541.00 EUR 31.12.2016
Sinhronās tulkošanas pakalpojumi FM2016/69 - - Ieva Upmace 348.26 14.12.2016.
Sinhronās tulkošanas pakalpojumi FM2016/68 - - Ivo  Puzo 348.26 14.12.2016.
„Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā” FM2016/64 11.11.16 23.11.16 SIA“KĀRKLS” 169000 EUR 20.12.2019
Telpu noma ar aprīkojumu “H2O 6 mediju centrā” Durbes ielā 6, Rīgā FM2016/70 - - SIA ”JK NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 8654.23 19.12.2016
“Sociāli informatīvo materiālu par 2017. gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos” FM2016/65 - 24.11.16 SIA ”JCDecaux Latvija” 41900.00 21.12.2016
„Apmeklētāju krēsli” FM2016/57 05.10.16 18.10.16 SIA “Wenden Furniture” 4650 EUR 1.12.2016
Sabiedriskās domas izvērtējumi 2016., 2017. un 2018. gados par iedzīvotāju informētību un izpratni par Eiropas Savienības fondiem FM2016/50 (TP KOM) 20.09.2016. 03.10.2016. SIA “Latvijas Fakti” 9 540.00 12.12.2018.

Līgums par reprezentatīvo preču izgatavošanu un piegādi Revīzijas iestādes vajadzībām

FM 2016/60 (TP KOM) - - SIA “AVP reklāma” 1 624,00  1 mēnesis no līguma spēkā stāšanās dienas 
„Kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts” FM2016/54 26.09.16 07.10.16 SIA “IB Serviss” 20660.00 EUR 14.10.2019
Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā un 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sniegtajām iespējām FM2016/49 (TP KOM) 02.09.2016. 13.09.2016. SIA “PR Kvadrāts” 31 450.00 15.12.2016.
Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas personāla attīstības un personālās izaugsmes jomā FM2016/47.2 - - SIA “Biznesa augstskola Turība” 4230.00 15.12.2016.
„Datu pakalpojumu iegāde Finanšu ministrijai par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un to maksātājiem 2016. un 2018.gadā” FM2016/52 19.09.16 30.09.16 SIA “ZZ Dati” 7680.00 EUR 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
„Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas personāla attīstības un personiskās izaugsmes jomā” FM2016/47 - 04.08.16

4. daļa: SIA ”Mācību un konsultāciju centrs ABC”

3. daļa: Valsts administrācijas skola

2632.00 EUR 6000.00 EUR 15. 12.2016
Finanšu ministrijas darbinieku mācību kursa nodrošināšana FM2016/47.1 - - SIA “Ķemers Business and Law Company” 4940.00  15.12.2016.
Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējuma veikšana FM2016/30 (IZV) 14.06.2016. 05.07.2016. SIA “Ernst&Young Baltic” 12 000,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
„Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm” FM2016/37(CI) 17.06.16 01.08.16 SIA“Averoja” EUR 1 521 000 13.09.2019/līdz saistību pilnīgai izpildei
„Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana” FM2016/51 - 5.09.16 SIA ”FILEJA” 18000 8.09.2019

Revidentu ziņojums par “Twinning Light projekta HR 12 IB SPP 02 TWL “Stiprināt Struktūrfondu un Kohēzijas fondu jaunās 2014-2020 finanšu perspektīvas ietvaros auditu veikšanu ES fondu programmu ieviešanas sistēmas aģentūrā (Revīzijas iestādē)” par Projekta ietvaros veikto izdevumu atbilstību Projekta līguma nosacījumiem laika periodā no 2016.gada 19.februāra. līdz 18.augustam”

FM2016/53 - - KPMG Baltics SIA 1800.00 01.11.2016.

Gaisa dzesēšanas sistēmas ierīkošana Smilšu ielā 1 

FM2016/46 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 129751.00 08.12.2016.
Uz IT sistēmu balstīta metodoloģijas rīka izstrāde un ieviešana to zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzībai, kas sniedz revīzijas ziņojumus par sabiedriskas nozīmes struktūru gada pārskatiem FM2015/85-CH/TPP/PB 07.01.2016. 29.02.2016. Personu apvienība, kuru veido SIA DIVI grupa” un SIA “Datorikas institūts DIVI” 59 600,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Socioloģisko pētījumu veikšana un pētījumu rezultātu apkopošana FM2016/33 09.06.2016 20.06.16 SIA“SKDS” 41 999.99 EUR 15. 12.2018/līdz  Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līgumcenas izpildei
Būvniecības ekspertu pakalpojumu saņemšana Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes vajadzībām FM 2016/22 (TP VI) 25.05.2016. 07.06.2016.

SIA “Akorda”

24 500,00 31.12.2018
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2016/45 - - SIA “Kindercatering” 490.00 15.06.2016.
Sinhronās tulkošanas iekārtas un apkalpošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana FM2016/41 - - SIA “KT Serviss” 740.50 14.06.2016.
Sinhronās tulkošanas pakalpojumi FM2016/42 - - Ivo Puzo 217.65 15.06.2016.
Sinhronās tulkošanas pakalpojumi FM2016/43 - - Ieva Upmace 217.65 15.06.2016.
Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi FM2016/36 - - SIA “Lauvas Tūrs Transports” 517.00 08.06.2016.
Gaisa dzesēšanas iekārtu uzstādīšana Smilšu ielā 1, Rīgā FM2016/35 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 50414.00 15.10.2016.
Sabiedriskās domas aptauja par informētību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu jautājumos Latvijā nodrošināšana FM2016/32 (EEZ/NOFI/N1) - - SIA “GfK Custom Research Baltic” 2 408,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei  iepirkuma 3.daļā “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” FM2016/13.3 (TP RI) 11.03.2016. 22.03.2016. PricewatehouseCoopers SIA 6 500,00 līdz 31.10.2016.
Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei  iepirkuma 2.daļā “Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē FM2016/13.2 (TP RI) 11.03.2016. 22.03.2016. PricewatehouseCoopers SIA 3 500,00 līdz 31.10.2016.
Līguma Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” grozījumi FM 2016/13.1 (TP RI) - - SIA “BDO Audit” - 15.12.2016.
Zvērināta revidenta pakalpojumi Revīzijas iestādei  iepirkuma 1.daļā “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi FM2016/13.1 (TP RI) 11.03.2016. 22.03.2016. SIA “BDO Audit” 10 200,00 līdz 2016.gada 31.oktobrim
Finanšu ministrijas organizēto pasākumu nodrošināšana FM2016/21 - 02.05.2016. SIA ”NOKROKO” 18 000,00 19.05.2019.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēžu organizēšana ārpus Rīgas 2016.gadā

FM 2016/24 (TP VI)
 

07.04.2016. 19.04.2016.

SIA “Latvijas –Zviedrijas firma “Bērzkalni“”

18 850,00 Līdz abu pušu saistību izpildei
Juridisko pakalpojumu sniegšana FM2016/28 - 29.04.2016 Zvērinātu advokātu birojs “Glimstedt un partneri” 41500 30.04.2021.
IT ekspertu konsultācijas Revīzijas iestādei FM 2016/11(TP RI) 02.03.2016. 14.03.2016. KPMG Baltic SIA 5 785,00 Līdz līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim
Finanšu ministrijas telekomunikāciju iekārtas Avaya Communication Server 100E uzturēšanas pakalpojumi FM2016/25 04.04.2016. 15.04.2016. SIA “BELAM-RĪGA” 15 120,00 18.04.2019.
Finanšu ministrijas uz SharePoint platformām bāzētu informācijas sistēmu paplašināšanas pakalpojumi FM2016/16 29.03.2016. 11.04.2016. SIA “GP studija”
30 000,00
21.12.2018.
Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi FM2016/26 - - SIA “Lauvas Tūrs Transports” 405,00 07.04.2016.
Dienesta vieglā automobiļa noma ar izpirkuma tiesībām FM2016/20 26.02.2016. 08.03.2016.
SIA
“Pilna Servisa Līzings”
32 155,66 22.03.2019.
Gaisa dzesēšanas iekārtu uzstādīšana nekustamajā īpašumā Smilšu ielā 1, Rīgā FM2016/23 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 49 662,00 Līdz abu pušu saistību pilnīgai izpildei
Konsultāciju sniegšana Revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos FM 2016/18 (TP RI)  22.02.2016. 04.03.2016. SIA “Firma L4” 26 200,00 31.12.2018.
Juridiskie pakalpojumi Revīzijas iestādei  FM 2016/8 (TP RI)  04.02.2016. 15.02.2016. Zvērinātu advokātu birojs “Kļaviņš Ellex” 21 932,00 31.12.2018.
Tulkojumu pakalpojumi FM2016/10 - 22.02.2016. SIA ”Skrivanek Baltic” 40 000,00 01.03.2021.

Līgums par Infogr.am Pro abonēšanu

FM 2016/19 (TP KOM) - - Infogram SIA 166,54  1 gads (saskaņā ar Līguma nosacījumiem)
Dabīgā avota ūdens piegāde FM2016/9 25.01.2016. 05.02.2016.
SIA “VENDEN”
18 000,00 11.02.2019.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēžu nodrošināšana Rīgā 2016.gadā un 2017.gadā

FM2015/80-TP/VI

- 05.01.2016.

SIA “ActiveLV”

52 372,00 Līdz abu pušu saistību izpildei
Finanšu ministrijas nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi FM2015/77 24.11.2015. 21.12.2015.
AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”
112 000,00 01.02.2017/
līdz saistību pilnīgai izpildei
Par datu bāzes abonēšanu FM2016/17 - - SIA “Firmas.lv” 1 000,00 31.01.2018.
 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija