May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

2015.gads 19/02/2019

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes
termiņš

Eiropas Savienības fondu mājaslapas www.esfondi.lv administrēšanas pakalpojumi  FM 2015/78-KP 03.12.2015. 14.12.2015. SIA “RATE IT SERVICES” 8 094,60 31.12.2018.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas uzturēšana un izmaiņu veikšana

FM2015/79-TP/VI

25.11.2015. 07.12.2015.

SIA “DIVI grupa”

26 000,00 31.12.2017.
Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

FM2015/7-TP/RI 

- - SIA „Ērgļi divi” 760,03 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
 Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

FM2015/6-TP/RI

- - SIA „Dubultmiža” 1 042,52 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai FM2015/81 - 18.12.2015.

1.daļa: SIA”LETA”;
2.daļa: SIA "Latvian News Service”;
3.daļa: SIA ”LETA”

EUR 9 210,00

EUR 8 040,00

EUR 9 000,00

 
31.12.2015.
Autoruzraudzības pakalpojuma izpilde gaisa dzesēšanas sistēmas izbūves darbiem nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, sastāvā esošajās ēkās saskaņā ar būvprojektiem.   FM2015/84 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 1 500,00 18.12.2015.
Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2016. gada valsts budžeta izvietošanu ziņu portālā “Delfi” FM2015/83 - - A/S “Delfi” 3 844,80 21.12.2015.
“Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2016. gada valsts budžetu izvietošana laikrakstos un žurnālos” FM2015/82 - 08.12.2015. 1.daļa:SIA”Dienas Mediji”;  2.daļa:A/S”Lauku   Avīze”;
 3.daļa: SIA ”Baltijas Mediju Reklāma”;
4.daļa: A/S “Cits Medijs”;
5.daļa: SIA ”Izdevniecība “Rīgas Viļņi””

1. daļa 3037.80
2. daļa 607.76
3. daļa1030.00
4. daļa 843.75
5. daļa 1359.00

31.12.2015.
Žalūziju iegāde FM2015/76 27.10.2015. 09.11.2015.
SIA “Austrumu Baltijas Kompānija”
15 000,00 07.12.2018.
Semināra “Pārliecinoša komunikācija sarežģītās situācijās. Krīzes situācija.” nodrošināšana Finanšu ministrijas darbiniekiem FM2015/2-SFTP - 13.11.2015. SIA “Triviums apmācība” 5 760,00 11.12.2015. 
Reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde

FM2015/14-TP/VI, FM2015/5-TP/RI

20.10.2015. 02.11.2015.

SIA “PRO-BALTIC”

14 318,99 15.12.2015.
Publicitātes materiālu izvietošanas pakalpojumi medijos un citos informatīvajos kanālos informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” ietvaros FM2015/74 22.10.2015. 02.11.2015.
SIA “Media House”
33 702,70 21.12.2015.
Informatīvi sociālās  kampaņas informatīvo materiālu (plakātu) par 2016. gada valsts budžetu druka, izvietošana, uzturēšana un demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu stendos FM2015/75 - 29.10.2015. SIA “JCDecaux Latvija” 34 042,55 21.12.2015.
Dīzeļģeneratora pieslēgšana Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā datu centra elektrobarošanas sistēmai FM2015/73 15.10.2015. 27.10.2015.
SIA “TSF D”
 10 297,09
18.12.2015.
Finanšu ministrijas darbinieku apmācību “Personības iepazīšana un  savstarpējās sapratnes veidošana kolektīvā” nodrošināšana

FM 2015/1.2. –SFTP

- 20.08.2015. SIA “Biznesa augstskola Turība” 1 500,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Finanšu ministrijas darbinieku apmācību „Mentorings” un  “Vadītāju personīgā izaugsme un attīstība” nodrošināšana

FM 2015/1.1. –SFTP

- 20.08.2015. SIA “Ķemers Business and Law Company” 7 843,60 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Izvērtējums par spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa apgrieztās maksāšanas kārtības efektivitāti un iespēju to piemērot citās nozarēs FM2015/67 02.10.2015. 13.10.2015.
SIA
“PricewaterhouseCoopers”
32 300,00 21.12.2015.
Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve Smilšu ielā 1, Rīgā FM2015/44 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 276 040,92 18.12.2015.
Audita datorprogramma Revīzijas iestādes darbiniekiem, ieskaitot apmācības datorprogrammas lietošanā FM2015/4-TP/RI, FM2015/66  31.08.2015. 11.09.2015. SIA “Simourg” 38 125,00 

10 nedēļas bet ne vēlāk kā
10.12.2015. 

Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā FM2015/71 18.09.2015. 29.09.2015. SIA
“Zaļais bērzs”
160 000,00 20.12.2017.
Biroja krēslu iegāde FM2015/68 14.09.2015. 25.09.2015. SIA
“Rīgas Krēslu fabrika”
30 000,00 18.12.2016.
Izvērtējums par  EEZ/NOR finanšu instrumentu sistēmas darbību FM2015/2-EEZ/NOFI/N1 17.08.2015. 28.08.2015. SIA “SAFEGE BALTIJA” 7 588,00 16 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
„Informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” koncepcijas izstrādes, īstenošanas, publicitātes un mediju plāna izstrādes nodrošināšanas pakalpojums” FM2015/65 28.08.2015. 08.09.2015.
SIA “PR KVADRĀTS”
38 500,00 18.12.2015.
Projekta izstrāde dīzeļģeneratora pieslēgšanai ministrijas datu centra elektrobarošanas sistēmai FM2015/48 - - SIA “Energolukss” 720,00 04.09.2015.
Vējtvera un durvju restaurācija Smilšu ielā 1, Rīgā FM2015/72 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  6 935,81 10.12.2015.
Mākslinieciskās programmas nodrošināšana pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros”   FM2015/62 - - Fonds KULTŪRA.LV un SIA “G-United” 2 674,00 21.09.2015.
Transporta pakalpojumi maršrutā Rīga– Cēsis – Rīga FM2015/1-EEZ/NOFI/N1 - - Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 194,10 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
2007.  –  2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes noslēguma (ex-post) komunikācijas pasākumu izvērtējums

FM2015/11-TP/VI

10.08.2015. 21.08.2015. SIA “SAFEGE BALTIJA” 15 880,00 11.12.2015.
Burvju mākslinieka priekšnesuma izveidošana un izpildīšana pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros”   FM2015/70 - - Juris Gavrilovs 216,00 22.09.2015.
Fotogrāfa pakalpojumi pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros”   FM2015/69 - - Kaspars Dobrovoļskis 700,00 21.09.2015.
„Mobilo sakaru pakalpojumi” FM2015/60-CI 17.08.2015. 28.08.2015.
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
30 000,00 08.09.2017.
Smilšu ielā 1, Rīgā labierīcību pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un 2 dušas kabīņu ierīkošana FM2015/54 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 35 434,39 10.12.2015.
Muzikāla uzstāšanās pasākuma “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros”  FM2015/59 - - Big Al &The Jokers 3 350,00 22.09.2015.
Ērģeļu koncerts Doma baznīcā ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) ietvaros FM2015/56 - - Larisa Bulava 120,85 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014.  – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007.  –  2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā

FM2015/12-TP/VI

24.07.2015. 04.08.2015. SIA “Deep White” 39 950,00 11.12.2015. 
Pasākuma vakara vadīšana Radisson Blu Hotel Skyline bārā FM2015/64 - - SIA “Martandi” 440,00 20.09.2015.
Deju horeogrāfija un priekšnesuma programmas izveidošana FM2015/63 - - Gints Baumanis 300,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Pasažieru pārvadājumi un gida pakalpojumi FM2015/61 - - SIA “Impro ceļojumi” 702,00 21.09.2015.
Fotogrāfa pakalpojumi  FM2015/57 - - Jānis Nīgals 420,00 22.09.2015.
Gida pakalpojumi angļu valodā ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) dalībniekiem  FM2015/58 - - SIA"Skrivanek Baltic" 180,00 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
 Revīzijas iestādes darbinieku apmācību „IFAC standarti (SRS, SAUS) - izmantošana ES fondu revīzijās, aktuālās izmaiņas un labākā prakse)” nodrošināšana

FM 2015/2 –TP/RI

 

(iepirkuma 2.daļa)

- 15.06.2015.

SIA “KPMG Baltics”

11 775,10 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi, nodrošinot aviobiļešu un autobusu biļešu piegādi un transfēra pakalpojumus ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) dalībniekiem FM2015/42 - - SIA”Averoja” 79 250,00 23.09.2015.
Svinīgo vakariņu un telpu nodrošināšana ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) ietvaros FM2015/55 - - SIA”Lauris Restaurant Service” 12 198,45 21.09.2015.
Audita datorprogramma Revīzijas iestādes darbiniekiem FM 2015/3 – TP/RI 10.07.2015. 06.08.2015. Iepirkums izbeigts bez rezultāta    
„Optisko šķiedru noma” FM2015/53 21.07.2015. 03.08.2015. VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 15 000,00 31.08.2018.
Revīzijas iestādes darbinieku apmācību “Komandas vadība (uzdevumu deleģēšana, motivēšana un novērtēšana), veicot ES fondu auditus” nodrošināšana

FM2015/2.1.-TP/RI

- 15.06.2015. SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” 1 445,56 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei 
„Infografiku dizaina izstrādes, maketu un drukas failu sagatavošanas pakalpojums” FM2015/51 17.06.2015. 30.06.2015. SIA”ET SONS” 14 887,60 20.12.2017.
ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) norises, tai skaitā naktsmītņu, konferences telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2015/32 - - AS "Viesnīca "Latvija" 82 697,13 23.09.2015.
Microsoft Corporation programmatūras licenču noma FM2015/21 - - SIA “DPA” 434 959,80 30.06.2018.
Neformālā pasākuma, t.sk., ēdināšanas, folkloras grupas muzikālā noformējuma un transporta pakalpojumu nodrošināšana 40 dalībniekiem Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kas organizēta Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros FM2015/52 - - SIA “Innocent Coffee Master” 2 065,00 25.06.2015.
Neformālās Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas sanāksmes tika iznomātas telpas, mikrofons, TV ekrāns un portatīvais dators FM2015/50 - - “Latvijas Nacionālā bibliotēka” 737,21 16.06.2015.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sanāksmes nodrošināšana Engures novadā  2015.gada 2. un 3.jūlijā

FM2015/5-TP/VI

- 06.05.2015.

PSIA “Šlokenbekas pils ”

23 737,00 04.07.2015. 
Kopbildes uzņemšana, fotogrāfiju apstrāde un 70 A4 formāta izdruka Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Ātrijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 2015.gada 15. jūnijā. FM2015/49 - - SIA “F/64 Photo Agency” 329,90 15.06.2015.
Oficiālo vakariņu nodrošināšana 70 dalībniekiem restorānā “Kolonāde. Mūsu stāsti…” Brīvības bulvārī 26, Rīgā, 2015.gada 15.jūnijā, Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros FM2015/47 - - SIA “Pasākumu apkalpošana” 2 562,00 15.06.2015.
Ēdināšanas pakalpojumu, t.sk. pusdienu un kafijas pauzes nodrošināšana 70 dalībniekiem restorānā “Gaismas pils” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 2015.gada 15. un 16.jūnijā Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros FM2015/46 - - SIA “OZRT” 1 288,70 16.06.2015.
Konferences telpu, tehniskā nodrošinājuma un video tiešraides nodrošināšana, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijas un Eiropas Komisijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros rīkotajai Starptautiskajai konferencei par starptautisko grāmatvedības standartu regulas izvērtējumu 2015.gada 25.jūnijā FM2015/33 - - SIA “Rīgas pirmā garāža” 5 913,08 25.06.2015.
Par bojāto radiatoru dekoratīvo nosegpaneļu nomaiņas darbiem Smilšu ielā 1, Rīgā, (ēkas kadastra apzīmējums 01000060025001) FM2015/43 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 1 713,16 31.08.2015.
Transporta pakalpojumi Eiropas Savienības Padomes Strukturālo pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes dalībniekiem

FM2015/9-TP/VI

- -

SIA “Citas noskaņas”

700,00 10.06.2015. 
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 55 dalībniekiem Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, 2015.gada 3. jūnijā no plkst. 19.00 līdz plkst.21.00 G8 Muitas savienības jautājumu darba grupas uzņemšanas sanāksmē, kas organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros  FM2015/37 - - SIA “Islande Hotel” 1 000,00 03.06.2015.
Semināra “Vadītājs – līderis: līdera potenciāla izpratne un attīstīšana” organizēšana  FM 2015/1-SFTP - - SIA “Stockholm School of Economics in Riga” 2 900,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nodrošināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Eiropas Komisijas FISCALIS programmas un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros rīkotā semināra dalībniekiem 2015.gada 19. maijā  FM2015/40 - - SIA “Lauvas Tūrs Transports” 491,74 Līdz saistību pilnīgai izpildei 
Ēdināšanas pakalpojums Eiropas Savienības Padomes Strukturālo pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes ietvaros  2015.gada 10.jūnijā

FM2015/6-TP/VI

- -

SIA “Lauris Restaurant Service”

2 976,00 10.06.2015.
Kultūras (muzikālās) programmas nodrošināšana Eiropas Komisijas Eiropas Sociālā fonda komitejas un ES padomes Strukturālu pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes ietvaros FM2015/39 - - Brāļu Jurjānu biedrība 2 200,00 10.06.2015.
Steidzama dokumentu rakstiska tulkošana no vācu valodas latviešu valodā FM2015/38 - - SIA “Skrivanek Baltic” 792,00 11.05.2015.
Gaisa dzesēšanas būvprojekta izstrāde nekustamajā īpašumā Smilšu ielā 1, Rīgā izmantojamās darba telpās FM2015/36 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 9 450,00 30.06.2015.
Vienošanās ar VSIA Latvijas Proves birojs par Ministrijas apbalvojuma “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda Zīme” komplektu izgatavošanu sadarbībā ar Lietuvas Monētu kaltuvi un piegādi FM2015/27 - - VSIA “Latvijas Proves birojs” 3 999,00 30.06.2015.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Neformālās budžeta komitejas uzņemšanas pasākumā, kas organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros  FM2015/34 - - SIA “La Boheme Catering” 1 301,85 06.05.2015.
Gaisa dzesēšanas sistēmas ierīkošana ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā FM2015/35 - - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 12 499,79 Līdz saistību pilnīgai izpildei 
Būvniecības eksperta pakalpojumi pārbaudes veikšanai Eiropas Savienības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanas vietā un ziņojuma sagatavošana

FM2015/8-TP/VI

- -

SIA “Lakalme”

460,00 29.05.2015.
Vienas jaunas pasažieru automašīnas piegāde FM2015/25 09.03.2015. 20.03.2015. SIA “Amserv Krasta” 21 980,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei 
Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un utilizācija Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos FM2015/30 12.03.2015. 23.03.2015. SIA “JCDecaux Latvija” 6 700,00 15.12.2015.
Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un utilizācija Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos FM2015/26 27.02.2015. 10.03.2015. Iepirkums izbeigts bez rezultāta (pārtraukts)    
Transporta pakalpojumi neformālās kohēzijas politikas ģenerāldirektoru sanāksmes  dalībniekiem

FM2015/7-TP/VI

- -

SIA “BB Transfer ”

256,20 30.03.2015.
Transporta pakalpojumi  maršruta Rīga -Bauskas novads - Rīga FM2015/1 –CH/TPF - - SIA “Impro ceļojumi” 182,64 24.03.2015.
Pasažieru pārvadājuma pakalpojuma nodrošināšana Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas grupas ekspertu sanāksmes dalībniekiem FM2015/31 - - SIA “Autobusu Nomas centrs” 171,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei 
Informatīvi sociālo materiālu drukas failu izstrāde FM2015/28 - - Anete Ligere 238,38 Līdz saistību pilnīgai izpildei 
200 plakātu izdruka no Pasūtītāja infografikas un piegāde FM2015/4-TP/VI - - SIA „Latvijas Datoru centrs” 196,32 13.03.2015.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Komunikācijas stratēģijas 2015.-2023.gadam izstrāde FM2015/3-TP/VI - - SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija” 3 650,00 25.05.2015.
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2017.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ietvaros

FM2015/1-TP/RI

06.02.2015. 17.02.2015. SIA “FirmaL4” 16 100,00 15.12.2015.
Īpašumā esošās Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) Tāmju moduļa aktualizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas vajadzībām un nodošana izmatošanai un Sistēmas uzturēšana FM2015/24 - - SIA „DIVI grupa” 3 600,00 25.02.2017.
Finanšu ministrijas informācijas sistēmu papildus funkcionalitātes izstrāde FM2015/23 - - SIA „GP Studija” 3 990,00 31.12.2015. 
Finanšu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana FM2014/45 19.11.2014. 05.01.2015. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle 102 412,80 21.02.2016.
Mākslas priekšmetu (glazēti Latgales māla dekoratīvie sienas šķīvji un glazēts Latgales māla tradicionālais svečturis) piegāde FM2015/18 - - Saimnieciskās darbības veicēja Marija Saikovska 3 875,00 30.06.2015.
Mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana FM2015/17 - - Roberts Putnis 930,00 Līdz saistību izpildei
Pasažieru pārvadājumu un gidu pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu vizīšu organizēšanai ES Kohēzijas politikas pasākumu ietvaros 

FM2015/1-TP/VI

- -

SIA “Impro ceļojumi”

1 370,00 līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei
Vienošanās  par sadarbību Microstrategy licenču uzturēšanā 

FM2015/2-TP/VI

- -

SIA “Visma Enterprise”

15 831,68 31.12.2015.
Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, organizēto pasākumu nodrošināšana FM2014/32 - 15.12.2014. SIA „Nokroko” 8 000,00 10.02.2017. vai līdz līgumcenas izpildei
Balss telefonijas pakalpojumi FM2014/38-CI 05.11.2014. 16.12.2014. SIA “Lattelecom” 11 029,20  29.01.2020. vai līdz līgumcenas izpildei
„Eiropas Savienības Kohēzijas politikas konferences "Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija" organizēšana”, 1.daļa Pieņemšana  pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija” ietvaros 2015.gada 4.februārī

FM2014/19-TP/VI

(iepirkuma 1.daļa)

- 05.01.2015.

SIA “SEMARAH HOTEL MANAGEMEN”

3 000,00 04.02.2015. 

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas konferences "Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija" organizēšana” -2.daļa “Vakariņu nodrošināšana pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija”” ietvaros 2015. gada 5.februārī”

FM2014/19-TP/VI

(iepirkuma 2.daļa)

- 05.01.2015. SIA “Ademona” 7 950,00 05.02.2015. 
Eiropas Savienības reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde vadošās un revīzijas iestādes vajadzībām  FM2014/13-TP/VI, FM2014/6-TP/RI - - SIA "PRO-BALTIC" 6 029, 87 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Lekcijas materiālu (prezentācijas) sagatavošana par Latvijas un ārvalstu pieredzi kapitālsabiedrību vietu pašvaldību organizācijā un prezentācija FM 2014/10-SFTP - - Inga Vilka 498,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Finanšu ministrijas mājaslapas administrēšanas pakalpojumi  FM2014/52 11.12.2014. 22.12.2014. SIA"Rate IT Services"  15 800,00 30.11.2017.
Eksperta izvērtējums par informācijas sistēmas iespējamu izveidi Latvijā de minimis atbalsta uzskaitei FM 2014/8-SFTP 27.10.2014. 07.11.2014. Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 17 250,00 08.05.2015.
 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija