Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2014.gadā 06/12/2018

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes
termiņš

Optisko šķiedru noma FM2014/49 - - VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 3 585,61 01.02.2015.-
31.08.2015.
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un KF fonda projektu ietvaros FM2014/5-TP/RI - 12.11.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta (pārtraukts)    
ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda  nacionālās identifikācijas zīmes dizaina izveidi, kā arī vienotu logo ansambļu izstrādi Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem FM 2014/18– TP/VI - - SIA" Clicks” 950,00 09.01.2015.
Mutiskās tulkošanas pakalpojumi Eiropas Revīzijas palātas audita misijas ietvaros FM 2014/16– TP/VI - - SIA "Amber Line" 2 115,00 30.11.2014.
Plakātu par 2014.-2020. gada plānošanas periodu izdruka FM 2014/17– TP/VI - - SIA "Areatech" 297,52 07.01.2015.
Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana  FM2014/7-TP/RI - - SIA “Dubultmuiža” 943,40 14.11.2014. līdz saistību izpildei
Semināra “Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošana. Pašvaldību ieguldījumu kapitālsabiedrībās uzraudzības sistēmas pilnveidošana” organizēšana FM2014/9-SFTP - 03.12.2014. SIA “ActiveLv” 1 469,00

28.01.2015.
līdz saistību izpildei

Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā FM2014/40
20.10.2014.
31.10.2014. SIA “Media Control” 6 450,00
08.01.2015.-
30.12.2016.
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai FM2014/50  - 16.12.2014.

SIA "LETA"

SIA "BNS-Latvija"

9 210,00

16 380,00

31.12.2015.
Informācijas sistēmu automatizētas, nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana 24*7 režīmā FM2014/47 - - SIA „Jauno Tehnoloģiju Centrs” 3 000,00 31.12.2016.
Finanšu ministrijas mājaslapas www.fm.gov.lv administrēšanas pakalpojumi FM 2014/51   16.12.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta (pārtraukts)    
Finanšu ministrijas mājaslapas www.fm.gov.lv administrēšanas pakalpojumi FM 2014/48   09.12.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta (pārtraukts)    

Pasažieru pārvadājuma pakalpojums

FM 2014/14- TP/VI - - SIA „Autobusu Nomas centrs” 212,00 25.10.2014.
Mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana  Twinning Light projektā HR/2010/IB/FI/06TWL “Horvātijas valsts pārvaldes iekšējā audita kompetences stiprināšana Kohēzijas un Struktūrfondu auditu veikšanai saskaņā ar ES labāko praksi”  FM2014/26 - 24.04.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta (netika saņemti piedāvājumi) - -
Uzņēmumu ienākuma nodokļa prognozēšanas modeļa izstrādāšana FM 2014/5-SFTP 29.09.2014. 13.10.2014. Rīgas Tehniskā universitāte 4 000,00 01.06.2015.
Informatīvas sociālās kampaņas “Kāpēc ir ļoti svarīga laicīga un godprātīga nodokļu maksāšana? ” koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte FM2014/41 13.10.2014. 24.10.2014. SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija” 34 000,00 19.12.2014.
Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes vajadzībām FM2014/4-RI - 15.10.2014. Zvērinātu advokātu birojs “Raidla Lejiņš& Norcus” 12 258,00 15.12.2015.
Sniegt revidenta ziņojumu par Twinning Light projekta HR/2010/IB/FI/06TWL   “Horvātijas valsts pārvaldes iekšējā audita kompetences stiprināšana Kohēzijas un Struktūrfondu auditu veikšanai saskaņā ar ES labāko praksi” ietvaros veikto izdevumu atbilstību projekta līguma nosacījumiem laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 24.oktobrim FM2014/46 - - SIA „KPMG Baltics” 1 800,00 31.12.2014.
Valsts pārvaldes iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības ārējais novērtējums FM2014/39 10.10.2014. 21.10.2014. SIA „PricewaterhouseCoopers” 5 700,00 18.12.2014.
Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu apguvi Latvijā  FM 2014/10 – TP/VI 29.09.2014. 10.10.2014. SIA “Latvijas fakti” 6 480,00

22.10.2014.-

02.12.2015.
Komunikācijas kampaņas koncepcijas radošā risinājuma izstrāde, īstenošana un publicitāte par kopējo Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā un jaunā plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam sākšanos FM 2014/12– TP/VI - 05.09.2014. Pilnsabiedrība “PRAE and Guilty” 40 800,00 15.12.2014.
Darba telpu remonts ēkā, Smilšu ielā 1, Rīgā FM2014/34 22.08.2014. 02.09.2014. SIA „Zaļais Bērzs” 99 175,00 31.12.2015.
Seminārs “Argumentācija un pārliecināšana” FM 2014/7-SFTP - - SIA “Triviums apmācība” 3990, 00 20.12.2014.
Latviešu valodas rakstiskās komunikācijas pilnveidošana FM 2014/6-SFTP - - Dite Liepa

628,14 
(pirms nodokļu nomaksas)

30.11.2014.
Revīzijas iestādes darbības ārējais novērtējums FM2014/3-TP/RI, FM2014/7-EEZ/NOFI/N1 29.07.2014. 12.08.2014. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ernst&Young Baltic”” 9 600,00  12.09.2014.
-24.12.2014.
Apmācību par risku vadību organizēšana Eiropas Savienības fondu un Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros FM2014/9-TP/VI, FM2014/5-EEZ/NOFI/N1 04.08.2014. 02.07.2014. SIA "KPMG Baltics" 15 350,00 24.11.2014.
Apmācību kursa “Informācijas tehnoloģiju audits” nodrošināšana FM 2014/3 – SFTP - 30.06.2014. SIA “Agile&Co” 5 500,00 30.11.2014.
Izvērtējuma veikšana un  metodikas par vienkāršoto izmaksu (vienotās likmes (flat-rate), standarta likmes vienības izmaksas (standard scales of unit cost), vienreizējie maksājumi (lump sum)) noteikšanu  un piemērošanu ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam izstrādāšana FM 2014/4 – TP/VI 09.04.2014. 12.05.2014. SIA “Corporate Consulting” 29 200,00 17.02.2015.
Apmācību nodrošināšana par risku vadības ieviešanu FM 2014/2-SFTP - 03.06.2014.

SIA “PricewaterhouseCoopers SIA”

16 800,00 21.11.2014.
Trīs Baltijas valstu Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes pārstāvju kopējā semināra organizēšana  2014. gada 11. un 12.septembrī FM 2014/5 – TP/VI - 12.06.2014. SIA “Hotel Jūrmala SPA” 7 315,40 30.09.2014.
Videoprezentāciju ražošana un titrēšana angļu valodā saskaņā ar “Eiro ieviešanas komunikāciju stratēģiju” FM2014/33 - - Invalīdu apvienība “Apeirons” 3960,00 Līdz saistību izpildei
Dokumentu rakstiska tulkošana no latviešu valodas angļu valodā Nr. FM2014/2-CH/TPF - - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Skrivanek Baltic” 51,25 01.07.2014.- 07.07.2014.
Krāpšanas, kas ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses,  apkarošanas valsts stratēģijas projekta izstrāde FM 2014/3 – TP/VI 24.03.2014. 25.04.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta    
Eiropas Savienības fondu darbības programmu Uzraudzības komitejas un Pagaidu uzraudzības komitejas sēžu nodrošināšana Cēsīs 2014.gada 2. un 3.jūlijā FM2014/7-TP/VI -

21.05.2014

SIA„1to1 mārketinga komunikāciju aģentūra” 22 644,20 10.06.2014. līdz abu pušu saistību izpildei
Latviešu valodas rakstiskās komunikācijas pilnveidošana FM 2014/4-SFTP - - Dite Liepa

628,14
(pirms nodokļu nomaksas)

30.06.2014.
Video konferences iekārtas piegāde FM2014/31 14.05.2014. 26.05.2014. SIA „ATEA” 7399,50 Līdz saistību izpildei
Pakalpojumu nodrošināšana pasākumu organizēšanai 2014.gadā FM 2014/8 – TP/VI - 22.05.2014. SIA “Latvijas Vācijas kopuzņēmums REHO” 5 378,40 01.12.2014.
Izvērtēšanas kapacitātes pasākumu organizēšana 2014.gadā FM 2014/6 – TP/VI - 07.05.2014. Iepirkums pārtraukts    
Četru kondicionēšanas sistēmu (STULZ „Cuber Air” ASU 351 A, STULZ „Compact DX” CCU 121 A, Daikin FT60GZV1NB un Midea) un kondicionieru mitrinātāju ūdens attīrīšanas sistēmas servisa apkalpošana FM2014/25 - - SIA „Salang-P” 1 764,00 01.05.2014. -
30.04.2017.
Revīzijas iestādes darbinieku apmācības „Informācijas tehnoloģiju audits ES fondu ietvaros” nodrošināšana FM2014/2-RI - 09.04.2014. SIA "KPMG Baltic" 7 643,40 30.04.2014.-
30.09.2014.
Vienreizēji telpu remontdarbi FM2014/29 - - SIA „Zaļais Bērzs” 13 995,00 15.12.2014.
Muzikālais noformējums Lieldienu pasākumā FM2014/27 - - Muzikālais izglītības atbalsta fonds ELFRIDA 80.00 Līdz  saistību izpildei
Abpusēju pilnkrāsu infografiku elektroniska izgatavošana FM2014/3-EEZ/NOFI/N1 - - SIA “Dardedze hologrāfija” 220,00 16.04.2014.-
12.05.2014.
Dzeramā avota ūdens piegāde FM2014/24 19.03.2014. 31.03.2014. SIA “Venden” 7 438,00 Līdz saistību izpildei
Datortīkla perimetra aizsardzības ugunsmūra piegāde FM2014/21 14.02.2014. 25.02.2014. SIA „Stallion” 9 985,00 Līdz saistību izpildei
Finanšu ministrijas lietotāju tiesību pārvaldības sistēmas papildus funkcionalitātes izstrāde FM2014/19 - - SIA „GP Studija” 3 990,00 Līdz saistību izpildei
Infografiku elektronisku datņu satura un dizaina izgatavošana FM2014/2-EEZ/NOFI/N1 - - SIA „Bright” 1 888,00 20.03.2014.- 15.04.2014.
Apmācības par mērķu izvirzīšanu un to sasaisti ar darba rezultātiem FM2013/13-SFTP - 19.02.2014. SIA „Opmans” 17 635,00 19.03.2014. – 23.04.2014.
18 jaunu biroja darba galdu komplektu piegāde FM2014/23 17.02.2014. 28.02.2014. SIA „Ēdelveiss EG” 4 320,00 Līdz saistību izpildei

„Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komiteju un tās apakškomiteju Rīgā 2014. un 2015.gadā un  trīs Baltijas valstu Eiropas Savienības fondu vadošo iestāžu pārstāvju semināra organizēšana”
1.daļa “Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un tās apakškomitejas nodrošināšana Rīgā 2014.gadā un 2015.gadā”

FM 2014/2 – TP/VI - 06.02.2014. SIA „Active V” 84 208,00 20.12.2015.
Automatizētās lietvedības sistēmas funkcionalitātes un tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana un uzturēšana FM2013/16-SFTP, FM2013/62 20.01.2014. 31.01.2014. SIA „Datorika” 40 710,00 07.03.2014.-
07.03.2017.
Divu jaunu vieglo automašīnu piegāde    FM2014/20 06.02.2014. 17.02.2014. SIA „Auto Blitz” 36 500,00 līdz saistību izpildei

„Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komiteju un tās apakškomiteju Rīgā 2014. un 2015.gadā un  trīs Baltijas valstu Eiropas Savienības fondu vadošo iestāžu pārstāvju semināra organizēšana”

2.daļa “Trīs Baltijas valstu ES fondu vadošo iestāžu pārstāvju seminārs 2014.gadā”

FM 2014/2 – TP/VI   06.02.2014. Iepirkums pārtraukts
2.daļā
   
Finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācība FM2013/2-TP/RI, FM2013/15-SFTP 29.01.2014. 08.01.2014. SIA „Skrivanek Baltic” 44 000,00 18.02.2014.- 15.06.2015.
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekta korektūra, rediģēšana un tulkošana FM 2014/1 – TP/VI 14.02.2014. 30.01.2014. SIA „Language Master International” 2 469,45 07.03.2014.
Eksperta ziņojums par atlīdzības uzskaites sistēmas pilnveidošanu FM2014/1-SFTP - - SIA „DPA” 3 915,00 13.02.2014.-
13.05.2014.
Izvērtējums par Revīzijas iestādes atrašanās vietas (funkcionālās pakļautības modeļi) alternatīvām ES fondu vadības un kontroles sistēmā 2014.-2020.gada plānošanas periodā FM2014/1-RI - - Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas centrs” 3 200,00 31.01.2014.-
14.02.2014.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija