Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2013. gadā 06/12/2018

 

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Automatizētās lietvedības sistēmas funkcionalitātes un tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana un uzturēšana FM2013/16-SFTP, FM2013/62 20.01.2014. 31.01.2014. SIA „Datorika” 40 710,00 07.03.2014.-07.03.2017.
Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, un specializētajiem atašejiem un viņu ģimenes locekļiem Eiropā ĀM/2013/925 17.10.2013. 02.12.2013. CARPS International, Hauteville Insurance Company Limited Saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem līdz saistību pilnīgai izpildei
Būvniecības ekspertu pakalpojumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādes būvniecības projektu pārbaužu veikšanai FM2013/5-EEZ/NOFI/N1

06.12.2013.

17.12.2013.

SIA „BaltLine Globe” 18 895,60 25.02.2014.-01.12.2017.
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanas vietās visā Latvijas teritorijā FM2013/7-TP/VI

06.12.2013.

17.12.2013.

SIA „BaltLine Globe” 13 787,70 25.02.2014.-16.12.2015.
Divu jaunu vieglo automašīnu piegāde FM2014/20 06.02.2014. 17.02.2014. SIA „Auto Blitz” 36 500,00 līdz saistību izpildei

„Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komiteju un tās apakškomiteju Rīgā 2014. un 2015.gadā un trīs Baltijas valstu Eiropas Savienības fondu vadošo iestāžu pārstāvju semināra organizēšana”

2.daļa “Trīs Baltijas valstu ES fondu vadošo iestāžu pārstāvju seminārs 2014.gadā”
FM 2014/2 – TP/VI   06.02.2014. Iepirkums pārtraukts    
Finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācība FM2013/2-TP/RI, FM2013/15-SFTP 29.01.2014. 08.01.2014. SIA „Skrivanek Baltic” 44 000,00 18.02.2014.- 15.06.2015.
Finanšu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana FM2013/52 28.11.2013. 28.12.2013. Compensa Life Insurance Group SE Latvijas filiāle 101 763,79 22.02.2014.-21.02.2015.
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekta korektūra, rediģēšana un tulkošana FM 2014/1 – TP/VI 14.02.2014. 30.01.2014. SIA „Language Master International” 2 469,45 07.03.2014.
Eksperta ziņojums par atlīdzības uzskaites sistēmas pilnveidošanu FM2014/1-SFTP - - SIA „DPA” 3 915,00 13.02.2014.-13.05.2014.
Izvērtējums par Revīzijas iestādes atrašanās vietas (funkcionālās pakļautības modeļi) alternatīvām ES fondu vadības un kontroles sistēmā 2014.-2020.gada plānošanas periodā FM2014/1-RI - - Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas centrs” 3 200,00 EUR 31.01.2014.-14.02.2014.
Eksperta izvērtējums par makroekonomisko rādītāju prognozēšanas uzlabošanu un vidēja termiņa makroekonomikas prognozēšanas modeļa pilnveidošanu FM2013/14-SFTP 05.11.2013. 26.11.2013. Pilnsabiedrība „Civitta Latvija un Civitta Lietuva” 10 597,55 EUR 24.01.2014.-03.10.2014.
Ārvalstu komandējumu pakalpojumu organizēšana ministrijas darbiniekiem FM2013/50-CI - 19.11.2013. SIA „Averoja” 1 777 100,00 EUR 02.01.2014.-
01.01.2017.
vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Informatīvā materiāla „Iepazīsti jauno eiro monētu” izvietošanu pieturvietās visā Latvijas teritorijā un vides lielformāta stendos Latvijas pierobežas zonā noteiktajos laika posmos FM2013/63 - 27.12.2013. SIA „JCDecaux Latvija” LVL 13 635,14/ EUR 19 401,06 12.01.2014.
Elektronisko informatīvo pakalpojumu un mediju monitoringa nodrošināšana FM2013/57-1 02.01.2014 12.12.2013. SIA „LETA” 19 266,00 EUR Līdz saistību izpildei
Elektronisko informatīvo pakalpojumu nodrošināšana FM2013/57-2 02.01.2014. 12.12.2013. SIA „BNS-LATVIJA” 5976,12 EUR 31.12.2014.
Informācijas izvietošana par laika atskaiti līdz eiro ieviešanas dienai FM2013/61 - - Valsts SIA „Latvijas Televīzija” 2 700,00 Līdz saistību izpildei
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu īstenošanu saistīto politikas plānošanas dokumentu korektūra, rediģēšana un tulkošana FM 2013/8– TP/VI - 04.12.2013. plkst.10:00 SIA „Medlex Baltics” 8,44 10.01.2014.
CV datubāzes izmantošanas pakalpojumi FM2013/59 - - SIA „CV-Online Latvia” 627,95 15.12.2014.
Eiro ieviešanas praktiskās informācijas „Kā rīkoties, lai pāreja uz eiro būtu droša” izvietošana seriālā „UgunsGrēks” FM2013/56 - - SIA „TV3 Latvia” 1 195,00 20.12.2013.
Izveidots 2013.gada atalgojuma pētījums FM2013/54 - - SIA „Fontes Vadības konsultācijas” 2 106,00 līdz saistību izpildei
Finanšu ministrijas grafiskā standarta izstrāde FM2013/55 - - Nodibinājums „Inovāciju parks” 1 890,00 līdz saistību izpildei
Apmācības – mediju treniņš Finanšu ministrijas darbinieku grupām FM2013/12-SFTP - - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TRIVIUMS apmācība” 2 997,00 20.12.2013.
Dokumentu rakstiska tulkošana no lietuviešu valodas latviešu valodā Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros FM 2013/1– CH/TPF - - SIA „Linearis” 44,00 28.10.2013.- 04.11.2013.
Konsultāciju sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos FM2013/4-EEZ/NOFI/N1 - 21.10.2013. Iepirkums pārtraukts - -
Iekšējā audita departamenta Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas kvalitātes ārējais novērtējums atbilstoši starptautiski atzītiem audita standartiem un normatīvajiem aktiem iekšējā audita jomā FM2013/51 - - SIA "PricewaterhouseCoopers" 2 999,00 09.12.2013.
Juridisko pakalpojumu saņemšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda revīzijas iestādes vajadzībām FM 2013/3-EEZ/NOFI/N1 - 08.10.2013. Zvērinātu advokātu birojs „Kronbergs & Čukste” 5 450,00 01.12.2017.
Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde un īstenošana par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā FM 2013/6 – TP/VI 24.09.2013. 07.10.2013. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EKO MEDIA” 6 960,00 20.12.2013.
Finanšu ministrijā esošo kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts FM2013/47 26.08.2013. 06.09.2013. SIA “IB Serviss” līdz LVL
29 999,00
17.10.2016.
Rokasgrāmatas „Starptautisko revīzijas standartu lietošana mazo un vidējo uzņēmumu revīzijās” tulkošana FM2013/1-CH/TPP/PB - 18.09.2013. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija 3 600,00 20.12.2013.
Latvijas Politologu biedrības žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2013/1” papildus tirāžas druka un piegāde FM2013/42 - - SIA „Dardedze Hologrāfija” 409,00 05.07.2013.
Eiro informatīvā tālruņa darbības/ pakalpojuma un bezmaksas zvanu nodrošināšana FM2013/30 12.03.2013. 09.04.2013. SIA „Transcom Worldwide Latvia” Līdz 46 000,00 31.03.2014.
Par interneta mājas lapas www.godigseiroieviesejs.lv izstrādi un uzturēšanu FM2013/41 - - SIA „White Digital” Līdz 2 999,00 03.07.2014.
Darbinieku kompetenču novērtēšana FM2013/48 - - SIA „O.D.A” 1 950,00 līdz saistību izpildei
LR Finanšu ministrijas resora iestāžu kopīgo funkciju saraksta izveide FM2013/46 - - SIA „Deloitte Latvia” 2 900,00 līdz saistību izpildei
Vienreizēji telpu remontdarbi FM2013/43 - - SIA „Zaļais Bērzs” 9 995,00 līdz saistību izpildei
Pētījums par datu pieejamību ES Kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas ietekmes izvērtēšanai Latvijā FM 2013/4 – TP/VI 04.07.2013. 09.08.2013. SIA „Ernst &Young Baltic”

18 500,30

31.01.2014.
Datu analīzes rīka (MicroStrategy) (turpmāk –DAR ) uzturēšanu un izmaiņu veikšana FM 2013/3– TP/VI 24.05.2013. 28.06.2013. plkst.10:00 SIA „FMS” 17 500,00 31.12.2015.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas ( turpmāk-VIS) un standartpārskatu uzturēšanu un izmaiņu veikšana FM 2013/3.1– TP/VI 24.05.2013. 28.06.2013. plkst.10:00 SIA „DPA” 58 000,00 31.12.2015.
Informatīva materiāla par Finanšu ministrijas darbības jomām un kompetencēm izgatavošana un piegāde FM2013/10-SFTP - - SIA "Repute" 2 355,00 11.09.2013.
Euro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar „Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā” un „Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” FM2013/31 - 20.06.2013. Pilnsabiedrība „KA/MOOZ” 284 842,79 31.01.2014.
Poligrāfijas, prezentācijas materiālu un prezentreklāmas ražošanas un piegādes pakalpojumi „Euro ieviešanas komunikācijas projekta” ietvaros FM2013/35 26.04.2013. 27.05.2013. SIA „Žurnāls Santa” 89 000,00 31.03.2014.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējums FM 2013/2 – TP/VI 29.04.2013. 2013.06.03. plkst.10:00 SIA „SAFEGE BALTIJA” 22 278,00 26.11.2013.
Revīzijas iestādes darbinieku apmācību kursu „Personālvadība, vadības stilu un metožu efektīva izmantošana vadot ES fondu auditus” un „Veiksmīga sarežģītu sarunu vadīšana, efektīva sanāksmju vadīšana, veiksmīga komunikācija un prezentēšana pildot ES fondu Revīzijas iestādes funkcijas” nodrošināšana FM2013/1-TP/RI - 15.05.2013. SIA „Dialogs AB” 2 851,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu (Darbības programmas un Partnerības līguma) rakstiska tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM 2013/5 – TP/VI - - SIA „Skrivanek Baltic „

2 216,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nodrošināt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Brīvības gatvē 440, Rīgā, teritorijas nomu OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra dalībnieku svinīgai pieņemšanai FM 2013/6 – SFTP - - Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

433,23

27.06.2013.
Lekciju materiāla (prezentācijas) par tēmu „Nīderlandes pieredze fiskālajā pārraudzībā” sagatavošana un prezentēšana konferencē par labāko starptautisko praksi ilgtspējīgas ekonomiskās un finanšu politikas izveidē un īstenošanā, kā arī dalība diskusijā FM 2013/5 – SFTP - - Roel Beetsma 662,74 06.06.2013.-07.06.2013.
Moderatora pakalpojumu sniegšana konferencē par labāko starptautisko praksi ilgtspējīgas ekonomiskās un finanšu politikas izveidē un īstenošanā FM 2013/8 – SFTP - - Mortens Hansens 397,09 06.06.2013.
Nodrošināt transporta pakalpojumus 27.06.2013. un izglītojošo pasākumu pa Rīgas vecpilsētu 28.06.2013. OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra dalībniekiem FM 2013/4 – SFTP - - SIA „Impro ceļojumi” 298,00 27.06.2013.-28.06.2013.
OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra dalībnieku svinīgas pieņemšanas nodrošināšana 27.06.2013 FM 2013/7 – SFTP - - SIA „Līče” 2 927,19 27.06.2013.
Programmas materiāla sagatavošana un raidīšana Latvijas Radio ēterā par Ministru prezidenta V.Dombrovska 2013.gada 18.-19.aprīļa vizīti Parīzē FM2013/36 - - Latvijas Radio 380.00 10.05.2013.
Telekomunikāciju iekārtas Avaya Communication Server 1000E uzturēšanas pakalpojumi. FM2013/33 08.04.2013. 19.04.2013. SIA „BELAM-RIGA” 10 584,00 30.04.2016.

Vieglās automašīnas Ford Focus 1.6 TI-VCT 105 Zs piegāde

FM2013/32 13.03.2013. 25.03.2013. SIA „TEHAUTO” 8 525,62 līdz saistību izpildei
Video un audio materiālu izveidošana valsts fiskālo un monetāro jautājumu skaidrošanai FM2013/21 08.02.2013. 19.02.2013. Pilnsabiedrība „Video audio izstrāde” 9 965,50 01.02.2014.
Sabiedriskās domas aptauja par informētību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu jautājumos Latvijā FM 2013/1– EEZ/NOFI/N1 - - „GfK Retail and Technology Baltic” SIA 958,00 17.05.2013.- 20.06.2013.
Finanšu ministrijas amatu vērtēšana, grupēšana amatu/algu grupās un atalgojuma salīdzinājums pret darba tirgu FM2013/34 - - SIA „Fontes Vadības konsultācijas” 2990 28.03.2013.-28.05.2013.
Semināra bukletu dizaina izstrāde un drukas pakalpojumi FM2013/29 - - SIA „Vējš zīmolos” 2475 01.03.2013.-28.03.2013.
ES fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un tās apakškomitejas nodrošināšana Jelgavā FM2013/1-TP/VI 19.03.2013. 06.03.2013. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 13 027,25 15.05.2013.-16.05.2013.
Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā FM 2013/1– ESF/SFTP 18.01.2013. 30.01.2013. Rīgas Tehniskā universitāte 15 780,00 22.02.2013.-23.09.2013.
Kafijas paužu nodrošināšana Finanšu ministrijas organizētajiem pasākumiem un sanāksmēm ministrijas telpās Rīgā, Smilšu ielā 1 FM 2013/18 - - SIA „Garšu darbnīca” 3 000,00 21.01.2013.-
31.12.2014.
Izziņu limita saņemšana par uzņēmumiem no portāla www.firmas.lv FM 2013/22 - - SIA „Firmas.lv” 1 074,39 02.02.2013.
-
01.02.2016.
Elektronisko sakaru pakalpojums „Bezmaksas zvans” FM 2013/19 - - SIA „Lattelecom” 3 000,00 25.01.2013.-
31.12.2013.
Tehniskā un darba kārtībā esošās apsardzes signalizācijas sistēmas apkalpošana un remonts 120.kabinetā FM 2012/58 - - SIA „Securitas Latvia” 3 000,00 02.01.2013.-
01.01.2014.

Vispārīgā vienošanās Nr. FM2013/37 par „Sabiedrības informēšanas kampaņas materiālu izvietošanu medijos „Euro ieviešanas komunikācijas projekta” ietvaros”

FM2013/37 16.05.2013. 01.07.2013. SIA „Trendmark” 177 000 31.01.2014.
Finanšu ministrijas darbinieku kompetenču attīstīšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2013/40 - 25.07.2013. SIA “OPEN MIND MANAGEMENT” 7596,50 20.12.2013.
Ekspertu konsultācijas par fiskālās disciplīnas uzraudzības procedūras izstrādi un tehnisko ieviešanu FM 2013/3- SFTP 14.05.2013. 17.06.2013. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics” 17 500,00 21.10.2013.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija