Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2012. gadā 31/01/2018

 

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Īstermiņa makroekonomiskās prognozēšanas modeļa izstrāde FM2012/7-ESF/SFTP 21.12.2012. 28.01.2013. Pilnsabiedrība „Civitta Latvija un Civitta Lietuva” 4 224,24 16.10.2013.
Pētījums par Likuma par budžetu un finanšu vadību pilnveidošanu un harmonizāciju ar citiem normatīvajiem aktiem FM 2012/3– ESF/SFTP 28.12.2012. 29.01.2013. „PricewaterhouseCoopers SIA” 22 500,00 20.03.2013.- 16.10.2013.
ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums FM 2012/12– ESF/ARAF/KF/TP/VI 25.10.2012. 13.12.2012. SIA "KPMG Baltics" 50 000,00 27.01.2014.
Finanšu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana FM 2012/44 26.11.2012. 27.12.2012. AAS „Balva” 71 040,00 18.02.2013.-
17.02.2014.
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšana valsts fiskālajos un monetārajos jautājumos FM 2012/57 - - SIA „Baltic Communication Partners” 8 645,00 12.02.2013.-30.05.2013.
Pētījums par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai FM2012/1-ESF/ERAF/KF/TP/HP 16.11.2012. 27.12.2012. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” 29 800,00 8.02.2013.-8.10.2013.
OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra svinīgas pieņemšanas, kultūras pasākuma un ekskursijas organizēšana 2013.gada 27-28.jūnijā FM 2012/6 – ESF/SFTP (2.lote) - 10.12.2012. Iepirkums 2.lotē pārtraukts - -
Angļu valodas kursi Revīzijas iestādes dalībniekiem FM2012/7-ESF/ERAF/KF/TP/RI - 15.11.2012. Iepirkums pārtraukts - -
Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā FM 2012/5-ESF/SFTP 16.11.2012. 29.11.2012. Iepirkums pārtraukts - -
OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra organizēšana 2013.gada 27-28.jūnijā FM 2012/6 – ESF/SFTP 21.01.2013. 10.12.2012. SIA „Eksperimentālā multimediju laboratorija” 23 670,20 2013.gada 27., 28.jūnijs
Tehniskā un darba kārtībā esošās apsardzes signalizācijas sistēmas apkalpošana un remonts 120.kabinetā FM 2012/58 - - SIA „Securitas Latvia” 3 000,00 02.01.2013.-
01.01.2014.
Elektroniskie informatīvie pakalpojumi FM 2012/50 - 18.12.2012.

SIA „LETA”

SIA „ BNS"

8 160,00

4 200,00

01.01.2013.-
31.12.2013.
FM amatu vērtēšana, grupēšana amatu/algu grupās un atalgojuma salīdzinājums pret darba tirgu FM 2012/46 22.11.2012. 03.12.2012. SIA „Fontes Vadības konsultācijas” 7 920,00 14.12.2012.-
13.01.2013.
Revīzijas iestādes darbinieku apmācības
„Revidentu komunikāciju prasmju praktiskais pielietojums, konflikta situāciju vadība”
FM2012/47 - - SIA „Trīs V” 450, 00 12.12.2012.-
30.12.2012.
Darba aizsardzības sistēmas nodrošināšana un darba vides iekšējā uzraudzība, elektrodrošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā FM2012/31 - 03.09.2012. SIA „ Darba drošības centrs” 3072, 00 01.01.2013.
-
30.12.2014.
Norēķinu karšu izdošana un darba samaksas pārskaitīšana FM2012/55 - - AS "Citadeles banka" 2999,00 27.11.2012.
-
30.12.2014.
Informācijas sistēmu automatizētas nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana FM 2012/51 - - SIA „ Jauno Tehnoloģiju centrs” 1600,00 10.12.2012.
-
31.12.2014.
Kartona mapju A4 dokumentu glabāšanai/pārnēsāšanai ar apdruku izgatavošana un piegāde FM2012/9 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Baltic States Service” 170,00 19.12.2012.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas drošības audits FM 2012/16 – ESF/ERAF/KF/TP/VI - - SIA”DPA” 2 350,00 28.11.2012. -14.12.2012.
Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2013 augstas sarežģītības programmēšanas un konfigurēšanas darbi FM 2012/41 - - SIA „GP studija” 2 950,00 31.10.2012.-
31.12.2013.
Finanšu eksperta konsultāciju sniegšana attiecībā uz metodiku grūtībās nonākušo uzņēmumu noteikšanai FM 2012/6 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - - Ruta Šneidere 2 000,00 22.10.2012. -31.10.2012.
Ārvalstu komandējumu pakalpojumu organizēšana ministrijas darbiniekiem FM 2012/21 - 21.06.2012. SIA „Averoja” 300 000,00 12.10.2012.-
11.10.2015.
vai līgumcenas sasniegšana
Dokumentu (MK rīkojuma projekts „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna projekts) tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM 2012/39 - - SIA „ESALES” 706,63 09.10.2012-
02.11.2012
Vienreizēji telpu remontdarbi ministrijas pagrabstāvā FM ēkā, Smilšu ielā 1, Rīgā FM 2012/40 - - SIA „Zaļais bērzs” 8261,48 08.10.2012-
29.10.2012
Dokumentu (MK rīkojuma projekts „Par Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānu”, Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna projekts, Euro ieviešanas likums) tulkošana no latviešu valodas krievu valodā FM 2012/35 - - SIA „Baltic Media Ltd” 498,10 09.10.2012-
26.10.2012
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma ietvaros moderatora pakalpojumu sniegšana 2012.gada 3.oktobrī FM2012/6 - EEZ-NOFI/N1 - - Gundars Rēders 279,11 03.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma telpu un aprīkojuma nodrošināšana 2012.gada 3.oktobrī Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā FM2012/3 - EEZ-NOFI/N1 - - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 482,50 03.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma papīra pildspalvu un kraftpapīra maisiņu ar apdruku izgatavošana un piegāde FM2012/8 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Watermelon” 437,19 01.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma ietvaros ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2012/4 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Pusbalsī” 624,00 03.10.2012.
Informatīvo karšu izgatavošana un piegāde FM2012/7-EEZ/NOFI/N1 - - SIA „Dardedze halografija” 132,00 28.09.2012.
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atklāšanas konferences tehniskā personāla organizēšana FM 2012/5 – EEZ/NOFI/N1 - - Inese Rautiņa 232,63 03.10.2012.
Juridisko pakalpojumu saņemšana FM 2012/14 – ESF/ERAF/KF/TP/VI - 13.09.2012. SIA „Public and Private Law Consulting” 2 000,00 18.09.2012. -15.10.2012.
Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes vajadzībām FM 2012/4 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 11.07.2012. Zvērinātu advokātu birojs „Raidla, Lejiņš un Norcous” 27 554,00 18.09.2012. -15.12.2014.
EViews Standard Edition 7.0 Volume programmatūras licences iegāde 15 (piecpadsmit) lietotājiem FM2012/4-ESF/SFTP 07.08.2012. 20.08.2012. SIA „1 un 2” 4356,00 13.09.2012.- 25.10.2012.
Juridisko pakalpojumu sniegšana – Finanšu ministrijas interešu pārstāvēšana Administratīvajā apgabaltiesā lietā Nr.A-42983709 FM 2012/33 - - Māris Knoks 1487,23 08.09.2012-
15.12.2012
Konsultāciju sniegšana Revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos (ieskaitot projektu pārbaužu ziņojumu sagatavošanu) FM 2012/1 – ESF/ERAF/KF/TP/RI 25.05.2012. 05.07.2012. SIA „Firma L 4” 68 340,00 07.09.2012. -15.12.2014.
Apmācību kursa „Konceptuālās domāšanas metodes un to izmantošana ES fondu auditu veikšanā” nodrošināšana FM 2012/3.1 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 12.07.2012. SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” 5 989,20 31.08.2012. -22.11.2012.
Eksperta pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanas vietās FM 2012/6 – ESF/ERAF/KF/TP/VI 25.05.2012. 05.07.2012. Pilnsabiedrība „ZBEP” 21 450,00 07.09.2012. -16.12.2013.
Gaisa mitrinātāja Walter Meir Condair piegāde, uzstādīšana Arhīva telpās FM 2012/32 - - SIA „Condair” 2651,45

28.08.2012.-15.10.2012.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas licenču (Microstrategy) uzturēšana FM 2012/5 – ESF/ERAF/KF/TP/VI 23.07.2012. 03.08.2012. SIA „FMS” 19 980,34 01.09.2012. -31.12.2013.
Apmācību kursa " ES fondu auditu vadītāju lomas un funkcijas" nodrošināšana FM 2012/3 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 12.07.2012. SIA "Trīs V" 2 462,00 22.08.2012. -27.09.2012.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas dokumentu steidzama tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM2012/2-CH/TPF - - SIA "Konels” 62,61 15.08.2012. -20.08.2012

Izziņu saņemšana par uzņēmumiem no portāla www.firmas.lv

FM 2012/5 – ESF/ERAF/KF/TP/RI

-

-

SIA „Firmas.lv”

826.45

25.07.2012. -31.12.2014.

Eiropas Savienības fondu projektu atvērto dienu organizēšana Latvijā 2012.gada 8. un 9.septembrī

FM 2012/7 – ESF/ERAF/KF/TP/VI

24.05.2012

25.06.2012.

SIA „Repute”

29 700,00

24.07.2012. -21.09.2012.

Juridiskās palīdzības sniegšana

FM 2012/27

-

21.05.2012

ZAB „Glimstedt un partneri”

12 500,00

12.07.2012– 31.12.2015

Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču noma

FM 2012/26-CI

20.06.2012.

15.06.2012.

SIA „DPA”

223 935,20

02.07.2012-
30.06.2015

Dokumentu tulkošana, kas saistīta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (2009. - 2014.gada periods) īstenošanu

FM 2012/2 – EEZ/NOFI/N1

-

04.06.2012.

SIA „Skrivanek Baltic”

17 619,00

03.07.2012.-30.06.2017.

Starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumi

FM 2012/29

-

-

SIA „DHL”

700,00

05.06.2012-
31.05.2014

Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komiteju un to apakškomiteju nodrošināšana 2012. gadā un 2013.gadā

FM2012/8.1.-ESF/ERAF/KF/TP/VI

-

02.04.2012.

SIA „Polar Bek Daugava”

15 699,52

29.05.2012.- 16.12.2013.

Četru kondicionēšanas sistēmu (STULZ „Cuber Air” ASU 351 A, STULZ „Compact DX” CCU 121 A, Daikin FT60GZV1NB un Midea) un kondicionieru mitrinātāju ūdens attīrīšanas sistēmas, turpmāk tekstā - Sistēmas, servisa apkalpošana

FM2012/24

-

-

SIA "Salang - P"

848,00

22.05.2012.-30.04.2014.

VID IT tehnoloģiju ilgtermiņa izmaksu samazinājuma iespēju identificēšana

FM 2012/25

-

-

SIA „BITI”

2 950,00

03.05.2012.- 02.08.2012.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija